South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Maleagi 1

[1] [2] [3] [4]

MALEAGI 1:1 Godspraak. Die woord van die HERE aan Israel deur die diens van MaleŠgi.
MALEAGI 1:2 Ek het julle liefgehad, sÍ die HERE. Nogtans vra julle: Waarin het U ons liefgehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie? spreek die HERE. Tog het Ek Jakob liefgehad,
MALEAGI 1:3 maar Esau het Ek gehaat en sy gebergte 'n wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee.
MALEAGI 1:4 As Edom sÍ: Ons is wel verwoes, maar ons sal die puinhope weer opbou--dan sÍ die HERE van die leŽrskare dit: Laat hulle bou, Ek breek dit tog af; en die mense sal hulle noem: Grondgebied van goddeloosheid, en: Die volk waarop die HERE vertoornd is tot in ewigheid!
MALEAGI 1:5 En julle oŽ sal dit aanskou, en julle sal sÍ: Groot is die HERE oor die gebied van Israel!
MALEAGI 1:6 'n Seun eer die vader, en 'n kneg sy heer. As Ek dan 'n Vader is, waar is my eer? En as Ek 'n Heer is, waar is die vrees vir My? sÍ die HERE van die leŽrskare aan julle, o priesters, wat my Naam verag! Maar julle sÍ: Waardeur het ons u Naam verag?
MALEAGI 1:7 Julle bring spys wat verontreinig is, op my altaar, en dan vra julle: Waardeur het ons U verontreinig? Deurdat julle sÍ: Die tafel van die HERE is veragtelik.
MALEAGI 1:8 En as julle 'n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie! En as julle 'n lam of 'n siek dier bring, is dit geen kwaad nie! Bring dit tog vir jou goewerneur! Sal hy 'n welgevalle aan jou hÍ of jou goedgesind wees? sÍ die HERE van die leŽrskare.
MALEAGI 1:9 Smeek dan nou tog die aangesig van God, dat Hy ons genadig kan wees! Sulke dinge is deur julle gedoen--sal Hy dan om julle ontwil goedgesind wees? sÍ die HERE van die leŽrskare.
MALEAGI 1:10 Ag, was daar maar iemand onder julle wat die deure wou sluit, sodat julle nie tevergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie! Ek het in julle geen welgevalle nie, sÍ die HERE van die leŽrskare, en in 'n offer uit julle hand het Ek geen behae nie.
MALEAGI 1:11 Want van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my Naam groot onder die heidene; en in elke plek word tot eer van my Naam reukwerk gebring en 'n rein offer; want my Naam is groot onder die heidene, sÍ die HERE van die leŽrskare.
MALEAGI 1:12 Julle daarenteen ontheilig dit as julle sÍ: Die tafel van die HERE is verontreinig, en wat sy opbrings betref--sy spys is veragtelik.
MALEAGI 1:13 En julle sÍ: Kyk, wat 'n moeite! En julle verag dit, sÍ die HERE van die leŽrskare; en julle bring geroofde en lam en siek diere--so bring julle dan die offer! Kan Ek dit met welgevalle uit julle hand aanneem? sÍ die HERE.
MALEAGI 1:14 Vervloek is ook die bedrieŽr wat, terwyl daar onder sy kleinvee 'n manlike dier is, 'n gelofte doen en tog iets wat vermink is, aan die HERE offer; want Ek is 'n groot Koning, sÍ die HERE van die leŽrskare, en my Naam is gedug onder die heidene.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500