South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Miga 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

MIGA 4:1 En aan die einde van die dae sal die berg van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toestroom.
MIGA 4:2 En baie nasies sal heengaan en s: Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in sy we kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem.
MIGA 4:3 En Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek vir magtige nasies tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.
MIGA 4:4 Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik; want die mond van die HERE van die lerskare het dit gespreek.
MIGA 4:5 Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy god, maar ns sal wandel in die Naam van die HERE onse God vir ewig en altoos.
MIGA 4:6 In di dag, spreek die HERE, wil Ek versamel die wat kreupel is, en bymekaarmaak wat verdryf was, en die wat Ek kwaad aangedoen het.
MIGA 4:7 Dan sal Ek die wat kreupel was, tot 'n oorblyfsel maak en wat ver verwyder was, tot 'n magtige nasie. En die HERE sal koning wees oor hulle op die berg Sion, van nou af tot in ewigheid.
MIGA 4:8 En jy, Skaapstoring, Heuwel van die dogter van Sion, na jou sal dit kom, ja, die vroere heerskappy sal kom, die koningskap vir die dogter van Jerusalem.
MIGA 4:9 Waarom skreeu jy nou so hard? Is daar geen koning in jou nie? Of het jou raadgewer omgekom, sodat smart jou aangegryp het soos van een wat baar?
MIGA 4:10 Krimp inmekaar en bring voort, o dogter van Sion, soos een wat baar! Want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon; en jy sal in Babel aankom--dr sal jy gered word, dr sal die HERE jou verlos uit die hand van jou vyande.
MIGA 4:11 En nou is daar baie nasies teen jou versamel wat s: Laat haar ontheilig word, en laat ons o met welgevalle neersien op Sion.
MIGA 4:12 Maar hulle ken nie die gedagtes van die HERE nie en verstaan nie sy besluit nie, dat Hy hulle versamel het soos gerwe op die dorsvloer.
MIGA 4:13 Staan op en dors, o dogter van Sion! Want Ek sal jou horing yster maak en jou kloue koper, en jy sal baie volke fyn trap; en jy sal hulle onregverdige wins aan die HERE toewy en hulle rykdom aan die Here van die ganse aarde.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500