South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Numeri 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUMERI 16:1 En Korag, die seun van Jishar, die seun van Kehat, die seun van Levi, saam met Datan en AbŪram, seuns van ElŪab, en On, die seun van Pelet, seuns van Ruben, het manne geneem,
NUMERI 16:2 en hulle het opgestaan voor die oŽ van Moses saam met twee honderd en vyftig man uit die kinders van Israel, owerstes van die vergadering, manne wat opgeroep was vir die volksvergadering, manne van naam.
NUMERI 16:3 En hulle het bymekaargekom teen Moses en Ašron en aan hulle gesÍ: Dit is nou genoeg; want die hele vergadering, hulle almal, is heilig; en die HERE is in hulle midde! Waarom verhef julle jul dan oor die vergadering van die HERE?
NUMERI 16:4 Toe Moses dit hoor, het hy op sy aangesig geval;
NUMERI 16:5 en hy het met Korag en sy hele bende gespreek en gesÍ: MŰre vroeg, dan sal die HERE bekend maak wie Hom toebehoort en wie die heilige is, en wie Hy na Hom laat nader kom: wie Hy uitkies, sal Hy na Hom laat nader kom.
NUMERI 16:6 Doen dit: Neem vir julle vuurpanne, Korag en sy hele bende,
NUMERI 16:7 en gooi daar mŰre vuur in en lÍ daar reukwerk op voor die aangesig van die HERE; dan sal die man wat die HERE uitkies, die heilige wees. Dit is nou genoeg, kinders van Levi!
NUMERI 16:8 Verder het Moses vir Korag gesÍ: Luister tog, kinders van Levi!
NUMERI 16:9 Is dit julle nie genoeg dat die God van Israel julle uit die vergadering van Israel afgeskei het om julle na Hom te laat nader kom, om die dienswerk van die HERE se tabernakel te verrig en te staan voor die vergadering om hulle te dien nie,
NUMERI 16:10 en Hy jou laat nader kom het en al jou broers, die kinders van Levi, saam met jou--dat julle nou ook die priesteramp begeer?
NUMERI 16:11 Daarom, jy en jou hele bende is mense wat teen die HERE vergader; want Ašron, wat is hy, dat julle teen hom murmureer?
NUMERI 16:12 En Moses het gestuur om Datan en AbŪram, die seuns van ElŪab, te laat roep; maar hulle het gesÍ: Ons sal nie opkom nie.
NUMERI 16:13 Is dit nie genoeg dat jy ons uit 'n land wat oorloop van melk en heuning laat optrek het om ons in die woestyn om te bring, dat jy ook gedurig oor ons die baas wil speel nie?
NUMERI 16:14 Ook het jy ons nie gebring in 'n land wat oorloop van melk en heuning en aan ons geen lande en wingerde as erfdeel gegee nie. Wil jy die oŽ van hierdie manne uitgrawe? Ons sal nie opkom nie.
NUMERI 16:15 Toe het Moses baie kwaad geword, en hy het aan die HERE gesÍ: Sien hulle offer nie aan nie. Ek het nie een esel van hulle geneem en nie een van hulle kwaad aangedoen nie.
NUMERI 16:16 Verder het Moses vir Korag gesÍ: Jy en jou hele bende, sorg dat julle mŰre voor die aangesig van die HERE is, jy en hulle en Ašron.
NUMERI 16:17 En neem julle elkeen sy vuurpan en gooi daar reukwerk op, en bring voor die aangesig van die HERE elkeen sy vuurpan, twee honderd en vyftig vuurpanne, ook jy en Ašron elkeen sy vuurpan.
NUMERI 16:18 Toe het hulle elkeen sy vuurpan geneem en daar vuur op gegooi en reukwerk op gelÍ; en hulle het gaan staan by die ingang van die tent van samekoms, ook Moses en Ašron.
NUMERI 16:19 En Korag het die hele vergadering teen hulle bymekaar laat kom by die ingang van die tent van samekoms. Toe verskyn die heerlikheid van die HERE aan die hele vergadering.
NUMERI 16:20 En die HERE het met Moses en Ašron gespreek en gesÍ:
NUMERI 16:21 Skei julle af van hierdie vergadering, en Ek sal hulle in 'n oomblik verteer.
NUMERI 16:22 Maar hulle het op hul aangesig geval en gesÍ: o God, God van die geeste van alle vlees! Sal een man sondig en U op die hele vergadering toornig word?
NUMERI 16:23 En die Here het met Moses gespreek en gesÍ:
NUMERI 16:24 Spreek met die vergadering en sÍ: Maak dat julle wegkom rondom die woning van Korag, Datan en AbŪram!
NUMERI 16:25 Toe het Moses opgestaan en na Datan en AbŪram gegaan, en die oudstes van Israel het agter hom aan gegaan.
NUMERI 16:26 Daarop het hy die vergadering toegespreek en gesÍ: Verwyder julle tog van die tente van hierdie goddelose manne en raak nie aan iets wat aan hulle behoort nie, dat julle nie weens al hulle sondes omkom nie.
NUMERI 16:27 En hulle het gemaak dat hulle wegkom rondom die woning van Korag, Datan en AbŪram; maar Datan en AbŪram het uitgekom en gaan staan by die deur van hulle tente saam met hulle vroue en seuns en kindertjies.
NUMERI 16:28 Toe sÍ Moses: Hieraan sal julle weet dat die HERE my gestuur het om al hierdie werke te doen, dat hulle nie uit my eie hart is nie:
NUMERI 16:29 as hierdie mense sterwe soos alle mense sterwe en met die besoeking van alle mense besoek word, dan het die HERE my nie gestuur nie.
NUMERI 16:30 Maar as die HERE iets nuuts skep en die grond sy mond oopmaak en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort, en hulle lewendig na die doderyk afdaal, dan sal julle weet dat hierdie manne die HERE verag het.
NUMERI 16:31 En toe hy al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle was,
NUMERI 16:32 en die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind saam met hul huisgesinne en al die mense wat aan Korag behoort het en al die goed.
NUMERI 16:33 So het hulle dan met alles wat hulle s'n was, lewendig na die doderyk afgedaal; en die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom uit die vergadering.
NUMERI 16:34 En die hele Israel wat rondom hulle was, het gevlug vir hulle geroep; want hulle het gesÍ: Dalk verslind die aarde ons!
NUMERI 16:35 Toe het 'n vuur van die HERE uitgegaan en die twee honderd en vyftig man verteer wat die reukwerk gebring het.
NUMERI 16:36 En die HERE het met Moses gespreek en gesÍ:
NUMERI 16:37 SÍ aan EleŠsar, die seun van die priester Ašron, dat hy die vuurpanne uit die brand moet wegneem en die vuur ver weg moet strooi; want hulle is heilig--
NUMERI 16:38 naamlik die vuurpanne van die wat gesondig het ten koste van hulle lewe; en daarvan moet dun plate geslaan word as 'n oortreksel vir die altaar. Want hulle het diť voor die aangesig van die HERE gebring--daarom is hulle heilig; en hulle sal vir die kinders van Israel 'n teken wees.
NUMERI 16:39 Toe het die priester EleŠsar die kopervuurpanne geneem wat die mense wat verbrand is, gebring het, en hulle het dit plat geslaan as 'n oortreksel vir die altaar--
NUMERI 16:40 'n aandenking vir die kinders van Israel, sodat 'n onbevoegde wat nie uit die nageslag van Ašron is nie, nie sal nader kom om reukwerk voor die aangesig van die HERE aan die brand te steek nie; sodat hy nie word soos Korag en sy bende nie, soos die HERE aan hom deur die diens van Moses gesÍ het.
NUMERI 16:41 Maar die volgende dag het die hele vergadering van die kinders van Israel teen Moses en Ašron gemurmureer en gesÍ: Jķlle het die volk van die HERE gedood.
NUMERI 16:42 En terwyl die vergadering teen Moses en Ašron bymekaarkom, het hulle hul na die tent van samekoms gedraai, en meteens het die wolk dit oordek en die heerlikheid van die HERE het verskyn.
NUMERI 16:43 En toe Moses en Ašron tot voor die tent van samekoms kom,
NUMERI 16:44 het die HERE met Moses gespreek en gesÍ:
NUMERI 16:45 Trek julle terug uit hierdie vergadering, dat Ek hulle in 'n oomblik kan verteer. Toe val hulle op hul aangesig,
NUMERI 16:46 en Moses sÍ vir Ašron: Neem die vuurpan en gooi vuur van die altaar daarin en lÍ reukwerk daarop, en bring dit gou na die vergadering en doen versoening vir hulle; want die toorn het van die HERE se aangesig uitgegaan, die plaag het begin!
NUMERI 16:47 Toe neem Ašron dit soos Moses gespreek het en hardloop onder die vergadering in, en kyk, die plaag het al onder die volk begin! En hy het die reukwerk daarop gelÍ en versoening gedoen vir die volk.
NUMERI 16:48 En terwyl hy tussen die dooies en die lewendes staan, het die plaag opgehou.
NUMERI 16:49 En die wat deur die plaag gesterf het, was veertien duisend sewe honderd, buiten die wat gesterf het om Korag se ontwil.
NUMERI 16:50 Daarop gaan Ašron na Moses terug by die ingang van die tent van samekoms; en die plaag is gestuit.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500