South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Numeri 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUMERI 17:1 Daarna het die HERE met Moses gespreek en gesÍ:
NUMERI 17:2 Spreek met die kinders van Israel en neem van hulle vir elke stam 'n staf, van al hulle owerstes volgens hulle stamme, twaalf stawe; elkeen se naam moet jy skrywe op sy staf.
NUMERI 17:3 En Ašron se naam moet jy skrywe op die staf van Levi; want een staf moet daar wees vir hulle stamhoof.
NUMERI 17:4 En jy moet hulle wegsit in die tent van samekoms voor die Getuienis waar Ek met julle saamkom.
NUMERI 17:5 En die staf van die man wat Ek uitkies, sal bloei; en Ek sal die murmureringe van die kinders van Israel wat hulle teen julle murmureer, stilmaak teenoor My.
NUMERI 17:6 Daarop het Moses met die kinders van Israel gespreek; en al hulle owerstes het hom 'n staf gegee, vir elke owerste een volgens hulle stamme, twaalf stawe. Ašron se staf was ook onder hulle stawe.
NUMERI 17:7 En Moses het die stawe voor die aangesig van die HERE in die tent van die Getuienis neergesit.
NUMERI 17:8 En toe Moses die volgende dag in die tent van die Getuienis ingaan, kyk, daar het die staf van Ašron, vir die huis van Levi, gebloei: dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat oopgaan en amandels laat ryp word!
NUMERI 17:9 Toe bring Moses al die stawe wat voor die aangesig van die HERE was, na al die kinders van Israel toe uit; en hulle het dit gesien en elkeen sy staf geneem.
NUMERI 17:10 Daarop het die HERE vir Moses gesÍ: Bring die staf van Ašron terug voor die Getuienis om dit te bewaar as teken vir die wederstrewiges, en bevry My eindelik van hulle murmureringe, dat hulle nie sterwe nie.
NUMERI 17:11 En Moses het dit gedoen; soos die HERE hom beveel het, so het hy gedoen.
NUMERI 17:12 Toe het die kinders van Israel met Moses gespreek en gesÍ: Kyk, ons sterwe, ons vergaan, ons almal vergaan!
NUMERI 17:13 Elkeen wat enigsins nader kom na die tabernakel van die HERE, sal sterwe. Is ons dan geheel en al daarvoor bestemd om weg te sterwe?

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500