South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Numeri 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUMERI 23:1 Toe s Bleam vir Balak: Bou vir my hier sewe altare en berei vir my hier sewe bulle en sewe ramme.
NUMERI 23:2 En Balak het gedoen soos Bleam verlang het; en Balak en Bleam het 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer.
NUMERI 23:3 Daarop s Bleam vir Balak: Bly by jou brandoffer staan, en ek sal heengaan; miskien sal die HERE my tegemoetkom, en wat Hy my ook al laat sien, sal ek jou bekend maak. En hy het na 'n kaal heuwel gegaan.
NUMERI 23:4 En God het Bleam tegemoetgekom, en hy het vir Hom ges: Sewe altare het ek reggemaak en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer.
NUMERI 23:5 Toe l die HERE 'n woord in Bleam se mond en s: Gaan terug na Balak, en so moet jy spreek.
NUMERI 23:6 En hy het na hom teruggegaan terwyl hy daar staan by sy brandoffer, hy en al die vorste van Moab.
NUMERI 23:7 En hy het sy spreuk aangehef en ges: Uit Aram laat Balak my haal, die koning van Moab--uit die berge van die Ooste: Kom vervloek Jakob vir my, en kom, verwens Israel.
NUMERI 23:8 Hoe sal ek vloek wie Gd nie vloek nie? En hoe sal ek verwens vir wie die HERE nie verwens nie?
NUMERI 23:9 Want van die top van die rotse af sien ek hom, en van die heuwels af aanskou ek hom. Kyk, 'n volk wat afgesonderd woon en hom nie tot die nasies reken nie.
NUMERI 23:10 Wie het die stof van Jakob getel? En wie, volgens getal, die vierde deel van Israel? Laat my sterwe die dood van die opregtes, en laat my einde soos syne wees!
NUMERI 23:11 Toe s Balak vir Bleam: Wat het jy my aangedoen? Ek het jou laat haal om my vyande te vloek, en kyk, jy het net gesen!
NUMERI 23:12 En hy antwoord daarop dt: Moet ek dan nie sorgvuldig alles spreek wat die HERE in my mond l nie?
NUMERI 23:13 Daarop s Balak vir hom: Kom tog saam met my na 'n ander plek vanwaar jy hom kan sien--net sy kant sal jy sien, maar heeltemal kan jy hom nie sien nie--en vervloek hom daarvandaan vir my.
NUMERI 23:14 En hy het hom saamgeneem na die Veld van die Wagte, op die top van Pisga, en sewe altare gebou en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer.
NUMERI 23:15 Toe s hy vir Balak: Bly hier staan by jou brandoffer, en ek sal daar op 'n ontmoeting wag.
NUMERI 23:16 En die HERE het Bleam ontmoet en 'n woord in sy mond gel en ges: Gaan terug na Balak, en so moet jy spreek.
NUMERI 23:17 En hy het by hom gekom terwyl hy daar staan by sy brandoffer, en die vorste van Moab by hom. En Balak s vir hom: Wat het die HERE gespreek?
NUMERI 23:18 Toe hef hy sy spreuk aan en s: Staan op Balak, en hoor! Luister na my, seun van Sippor!
NUMERI 23:19 God is geen man dat Hy sou lieg nie; of 'n mensekind dat dit Hom sou berou nie. Sou Hy iets s en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie?
NUMERI 23:20 Kyk, ek het ontvang om te sen; en het Hy gesen, dan kan ek dit nie keer nie.
NUMERI 23:21 'n Mens aanskou geen ongeregtigheid in Jakob en sien geen onheil in Israel nie. Die HERE sy God is met hom, en die gejubel tot eer van die Koning is by hom.
NUMERI 23:22 God wat hulle uit Egipte uitgelei het, is vir hulle soos die horings van 'n buffel.
NUMERI 23:23 Want daar is geen towery teen Jakob of waarsery teen Israel nie. Nou sal van Jakob en van Israel ges word wat God gedoen het.
NUMERI 23:24 Kyk, 'n volk wat opstaan soos 'n leeuin, en soos 'n leeu verhef hy hom. Hy gaan nie l voordat hy roof eet en die bloed van die wat verslaan is, drink nie.
NUMERI 23:25 Toe s Balak vir Bleam: Jy moet hulle glad nie vloek nie, en jy moet hulle glad nie sen nie.
NUMERI 23:26 Maar Bleam antwoord en s vir Balak: Het ek nie dit met jou gespreek nie: Alles wat die HERE spreek, dit sal ek doen?
NUMERI 23:27 Verder s Balak vir Bleam: Kom tog, ek sal jou na 'n ander plek saamneem; miskien sal dit reg wees in die o van God dat jy hulle vir my daarvandaan vervloek.
NUMERI 23:28 Toe neem Balak Bleam saam na die top van Peor wat oor die wildernis afkyk.
NUMERI 23:29 Daarop s Bleam vir Balak: Bou vir my hier sewe altare, en berei vir my hier sewe bulle en sewe ramme.
NUMERI 23:30 En Balak het gedoen soos Bleam verlang het en 'n bul en 'n ram op elke altaar geoffer.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500