South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Numeri 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUMERI 25:1 Toe Israel in Sittim gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete--
NUMERI 25:2 diť het die volk na die offers van hulle gode uitgenooi; en die volk het geŽet en hulle neergebuig voor hulle gode.
NUMERI 25:3 So het Israel hom dan gekoppel aan Bašl-Peor, en die toorn van die HERE het teen Israel ontvlam.
NUMERI 25:4 Toe sÍ die HERE vir Moses: Neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle son vir die HERE, sodat die toorngloed van die HERE van Israel afgewend kan word.
NUMERI 25:5 Daarop het Moses aan die rigters in Israel gesÍ: Slaan elkeen sy manne dood wat hulle aan Bašl-Peor gekoppel het.
NUMERI 25:6 En daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en 'n Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oŽ van Moses en voor die oŽ van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms.
NUMERI 25:7 Toe PŪnehas, die seun van EleŠsar, die seun van die priester Ašron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem
NUMERI 25:8 en agter die Israelitiese man aan gegaan in die tent en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou, in haar onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou.
NUMERI 25:9 En die wat deur die plaag gesterf het, was vier en twintig duisend.
NUMERI 25:10 Toe het die HERE met Moses gespreek en gesÍ:
NUMERI 25:11 PŪnehas, die seun van EleŠsar, die seun van die priester Ašron, het my grimmigheid van die kinders van Israel afgewend deurdat hy my ywer onder hulle geywer het, sodat Ek die kinders van Israel in my ywer nie verteer het nie.
NUMERI 25:12 Daarom spreek: Kyk, Ek sluit met hom my vredeverbond,
NUMERI 25:13 en dit sal vir hom en sy nageslag nŠ hom die verbond van ewige priesterskap wees, omdat hy vir sy God geywer en versoening vir die kinders van Israel gedoen het.
NUMERI 25:14 En die naam van die Israelitiese man wat verslaan is, wat saam met die Midianitiese vrou verslaan is, was Simri, die seun van Salu, owerste van 'n familie van die Simeoniete.
NUMERI 25:15 En die naam van die Midianitiese vrou wat verslaan is, was Kosbi, die dogter van Sur. Hy was stamhoof van 'n familie in MŪdian.
NUMERI 25:16 Verder het die HERE met Moses gespreek en gesÍ:
NUMERI 25:17 Behandel die Midianiete as vyand en verslaan hulle,
NUMERI 25:18 want hulle het julle as vyand behandel deur hulle liste wat hulle teen julle bedink het in die saak van Peor en in die saak van Kosbi, die dogter van die vors van MŪdian, hulle landgenoot, wat op die dag van die plaag weens Peor verslaan is.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500