South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Numeri 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

NUMERI 9:1 En die HERE het met Moses gespreek in die woestyn Sinai--in die tweede jaar nadat hulle uit Egipteland uitgetrek het, in die eerste maand--en ges
NUMERI 9:2 dat die kinders van Israel die pasga op die bepaalde tyd moet hou.
NUMERI 9:3 Op die veertiende dag in hierdie maand, teen die aand, moet julle dit op die bepaalde tyd hou; volgens al sy insettinge en al sy verordeninge moet julle dit hou.
NUMERI 9:4 Toe het Moses met die kinders van Israel gespreek dat hulle die pasga moet hou.
NUMERI 9:5 En hulle het die pasga gehou op die veertiende dag van die eerste maand, teen die aand, in die woestyn Sinai; net soos die HERE Moses beveel het, so het die kinders van Israel gedoen.
NUMERI 9:6 En daar was manne wat deur die lyk van 'n mens onrein geword het en op dieselfde dag die pasga nie kon hou nie. Daarom het hulle nader gekom voor Moses en Aron op dieselfde dag,
NUMERI 9:7 en di manne het vir hom ges: Ons is onrein deur die lyk van 'n mens; waarom moet ons te kort gedoen word, dat ons die offer van die HERE nie op die bepaalde tyd onder die kinders van Israel sou bring nie?
NUMERI 9:8 En Moses het vir hulle ges: Bly staan, dat ek kan hoor wat die HERE julle sal beveel.
NUMERI 9:9 Toe het die HERE met Moses gespreek en ges:
NUMERI 9:10 Spreek met die kinders van Israel en s: As iemand van julle of van julle geslagte deur 'n lyk onrein word of op 'n ver reis is, moet hy tog die pasga vir die HERE hou.
NUMERI 9:11 In die tweede maand, op die veertiende dag, teen die aand, moet hulle dit hou; met ongesuurde brode en bitter kruie moet hulle dit eet.
NUMERI 9:12 Hulle moet daarvan niks laat oorbly tot die mre toe of 'n been daaraan breek nie; volgens die hele insetting van die pasga moet hulle dit hou.
NUMERI 9:13 Maar die man wat rein is en nie op reis is nie en nalaat om die pasga te hou, di siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word; want hy het die offer van die HERE nie op die bepaalde tyd gebring nie. Di man moet sy sonde dra.
NUMERI 9:14 En as 'n vreemdeling by julle vertoef en die pasga vir die HERE hou, moet hy dit hou volgens die insetting van die pasga en volgens die verordening daarvan. Dit moet een insetting vir julle wees, vir die vreemdeling sowel as die kind van die land.
NUMERI 9:15 En op die dag toe hulle die tabernakel opgerig het, het die wolk die tabernakel van die tent van die Getuienis oordek, en in die aand was dit oor die tabernakel soos 'n gedaante van vuur, tot die mre toe.
NUMERI 9:16 So was dit altyddeur: die wolk het dit oordek, en snags 'n gedaante van vuur.
NUMERI 9:17 En so dikwels as die wolk van die tent af optrek, het die kinders van Israel daarna weggetrek; en op die plek waar die wolk rus, daar het die kinders van Israel laer opgeslaan--
NUMERI 9:18 volgens die bevel van die HERE het die kinders van Israel weggetrek en volgens die bevel van die HERE laer opgeslaan; al die dae wat die wolk oor die tabernakel gerus het, het hulle in die laer gestaan.
NUMERI 9:19 En as die wolk baie dae oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel die diens van die HERE waargeneem en nie weggetrek nie.
NUMERI 9:20 Maar somtyds was die wolk net 'n paar dae oor die tabernakel--volgens die bevel van die HERE het hulle laer opgeslaan, en volgens die bevel van die HERE het hulle weggetrek.
NUMERI 9:21 En somtyds was die wolk daar van die aand tot die mre--as die wolk in die mre optrek, het hulle weggetrek; of by dag of by nag--as die wolk optrek, het hulle weggetrek;
NUMERI 9:22 of n twee dae of 'n maand of langer--as die wolk lank oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel in die laer gestaan en nie weggetrek nie; en as dit optrek, het hulle weggetrek.
NUMERI 9:23 Volgens die bevel van die HERE het hulle laer opgeslaan, en volgens die bevel van die HERE het hulle weggetrek. Hulle het die voorskrif van die HERE in ag geneem volgens die bevel van die HERE deur die diens van Moses.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500