South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Openbaring 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

OPENB 11:1 En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesÍ: Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid.
OPENB 11:2 Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee; en hulle sal die heilige stad twee en veertig maande lank vertrap.
OPENB 11:3 En Ek sal aan my twee getuies gee dat hulle, met sakke bekleed, duisend twee honderd en sestig dae lank sal profeteer.
OPENB 11:4 Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan.
OPENB 11:5 En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande; en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word.
OPENB 11:6 Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reŽn val nie; en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plae so dikwels as hulle wil.
OPENB 11:7 En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak;
OPENB 11:8 en hulle lyke sal lÍ op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook onse Here gekruisig is.
OPENB 11:9 En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke drie en 'n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelÍ word nie.
OPENB 11:10 Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat diť twee profete die bewoners van die aarde gepynig het.
OPENB 11:11 En nŠ die drie en 'n halwe dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het.
OPENB 11:12 En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sÍ: Kom op hierheen! En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hul vyande het hulle aanskou.
OPENB 11:13 En in diť uur het daar 'n groot aardbewing gekom, en 'n tiende van die stad het geval, en sewe duisend mense het in die aardbewing omgekom, en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring.
OPENB 11:14 Die tweede wee het verbygegaan; kyk, die derde kom gou.
OPENB 11:15 En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sÍ: Die koninkryke van die wÍreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.
OPENB 11:16 En die vier en twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesÍ:
OPENB 11:17 Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het.
OPENB 11:18 En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.
OPENB 11:19 En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500