South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Openbaring 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

OPENB 19:1 En nŠ hierdie dinge het ek iets soos 'n groot stem van 'n groot menigte in die hemel gehoor wat sÍ: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God!
OPENB 19:2 Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek.
OPENB 19:3 En vir die tweede maal het hulle gesÍ: Halleluja! En haar rook gaan op tot in alle ewigheid.
OPENB 19:4 En die vier en twintig ouderlinge en die vier lewende wesens het neergeval en God aanbid wat op die troon sit, en gesÍ: Amen, Halleluja!
OPENB 19:5 En 'n stem het uit die troon uitgegaan en gesÍ: Prys onse God, al sy diensknegte, en julle wat Hom vrees, klein en groot!
OPENB 19:6 En ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte en soos die geluid van baie waters en soos die geluid van sterk donderslae wat sÍ: Halleluja! want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar.
OPENB 19:7 Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.
OPENB 19:8 En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.
OPENB 19:9 Toe sÍ hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sÍ vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.
OPENB 19:10 En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid; maar hy het vir my gesÍ: Moenie! Ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. Want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie.
OPENB 19:11 Toe het ek die hemel geopend gesien; en daar was 'n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.
OPENB 19:12 En sy oŽ was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone; en Hy het 'n Naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe Hy self.
OPENB 19:13 En Hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is: Die Woord van God.
OPENB 19:14 En die leŽrs in die hemel het Hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne.
OPENB 19:15 En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan; en Hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en Hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige.
OPENB 19:16 En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.
OPENB 19:17 En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voŽls gesÍ wat in die middel van die lug vlieg: Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God,
OPENB 19:18 dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.
OPENB 19:19 En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leŽrs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leŽr.
OPENB 19:20 En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy hķlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.
OPENB 19:21 En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voŽls is versadig van hulle vlees.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500