South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Openbaring 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

OPENB 2:1 Skryf aan die engel van die gemeente in fese: Dt s Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars:
OPENB 2:2 Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy di op die proef gestel het wat s dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het;
OPENB 2:3 en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie.
OPENB 2:4 Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.
OPENB 2:5 Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.
OPENB 2:6 Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaete haat, wat Ek ook haat.
OPENB 2:7 Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.
OPENB 2:8 En skryf aan die engel van die gemeente in Smirna: Dt s die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het:
OPENB 2:9 Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat s dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar 'n sinagoge van die Satan.
OPENB 2:10 Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking h. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.
OPENB 2:11 Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.
OPENB 2:12 En skryf aan die engel van die gemeente in Prgamus: Dt s Hy wat die skerp tweesnydende swaard het:
OPENB 2:13 Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vas aan my Naam en het die geloof in My nie verlon nie, selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon.
OPENB 2:14 Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bleam wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.
OPENB 2:15 So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaete, wat Ek haat.
OPENB 2:16 Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond.
OPENB 2:17 Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op di steen 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.
OPENB 2:18 En skryf aan die engel van die gemeente in Thiatre: Dt s die Seun van God wat o het soos 'n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper:
OPENB 2:19 Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste.
OPENB 2:20 Maar Ek het enkele dinge teen jou; dat jy die vrou Isbel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet.
OPENB 2:21 En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie bekeer nie.
OPENB 2:22 Kyk, Ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in 'n groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie.
OPENB 2:23 En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke.
OPENB 2:24 En ek s vir julle en die ander wat in Thiatre is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie: Ek sal op julle geen ander las l nie.
OPENB 2:25 Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom.
OPENB 2:26 En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee,
OPENB 2:27 en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het.
OPENB 2:28 En Ek sal hom die mrester gee.
OPENB 2:29 Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes s.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500