South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Openbaring 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

OPENB 21:1 En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.
OPENB 21:2 En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is.
OPENB 21:3 En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sÍ: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.
OPENB 21:4 En God sal al die trane van hulle oŽ afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan.
OPENB 21:5 En Hy wat op die troon sit, het gesÍ: Kyk, Ek maak alles nuut. En Hy het aan my gesÍ: Skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar.
OPENB 21:6 En Hy het vir my gesÍ: Dit is verby! Ek is die Alfa en die Omťga, die begin en die einde. Aan die dorstige sal Ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet.
OPENB 21:7 Hy wat oorwin, sal alles beŽrwe; en Ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir My 'n seun wees.
OPENB 21:8 Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.
OPENB 21:9 En een van die sewe engele wat die sewe skale gehad het, vol van die sewe laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en gesÍ: Kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die Lam.
OPENB 21:10 En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoŽ berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal;
OPENB 21:11 en dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen.
OPENB 21:12 En dit het 'n groot en hoŽ muur met twaalf poorte gehad, en by die poorte twaalf engele, en name daarop geskrywe, naamlik diť van die twaalf stamme van die kinders van Israel.
OPENB 21:13 Aan die oostekant was daar drie poorte, aan die noordekant drie poorte, aan die suidekant drie poorte, aan die westekant drie poorte.
OPENB 21:14 En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad, en daarop was die name van die twaalf apostels van die Lam.
OPENB 21:15 En hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet.
OPENB 21:16 En die stad het vierkantig gelÍ, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op duisend vyf honderd myl; sy lengte en breedte en hoogte was gelyk.
OPENB 21:17 En hy het sy muur gemeet op honderd vier en veertig el, volgens 'n mens se maat, wat die maat van 'n engel is.
OPENB 21:18 En die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud soos suiwer glas.
OPENB 21:19 En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerhande edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede saffier, die derde chalcedoon, die vierde smarag;
OPENB 21:20 die vyfde sardůniks, die sesde sardius, die sewende chrisoliet, die agtste beril, die negende topaas, die tiende chrŪsopraas, die elfde hiasŪnt, die twaalfde ametŪs.
OPENB 21:21 En die twaalf poorte was twaalf pÍrels; elkeen van die poorte was uit een pÍrel, en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas.
OPENB 21:22 En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel, en die Lam.
OPENB 21:23 En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp.
OPENB 21:24 En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin.
OPENB 21:25 En bedags want nag sal daar nie meer wees nie sal sy poorte nooit gesluit word nie;
OPENB 21:26 en hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring.
OPENB 21:27 En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500