South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Openbaring 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

OPENB 7:1 En nŠ hierdie dinge het ek vier engele op die vier hoeke van die aarde sien staan, en hulle het die vier winde van die aarde vasgehou, sodat geen wind sou waai op die aarde of op die see of teen enige boom nie.
OPENB 7:2 En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seŽl van die lewende God; en hy het met 'n groot stem geroep na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see te beskadig
OPENB 7:3 en gesÍ: Moenie die aarde of die see of die bome beskadig voordat ons die diensknegte van onse God op hulle voorhoofde verseŽl het nie.
OPENB 7:4 En ek het die getal van die verseŽldes gehoor: honderd vier en veertig duisend verseŽldes uit al die stamme van die kinders van Israel
OPENB 7:5 uit die stam van Juda twaalf duisend verseŽldes; uit die stam van Ruben twaalf duisend verseŽldes; uit die stam van Gad twaalf duisend verseŽldes;
OPENB 7:6 uit die stam van Aser twaalf duisend verseŽldes; uit die stam van NŠftali twaalf duisend verseŽldes; uit die stam van Manasse twaalf duisend verseŽldes;
OPENB 7:7 uit die stam van SŪmeon twaalf duisend verseŽldes; uit die stam van Levi twaalf duisend verseŽldes; uit die stam van Issaskar twaalf duisend verseŽldes;
OPENB 7:8 uit die stam van Sťbulon twaalf duisend verseŽldes; uit die stam van Josef twaalf duisend verseŽldes; uit die stam van Benjamin twaalf duisend verseŽldes.
OPENB 7:9 NŠ hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale; hulle het gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande;
OPENB 7:10 en hulle het met 'n groot stem geroep en gesÍ: Heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die Lam!
OPENB 7:11 En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die vier lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesÍ:
OPENB 7:12 Amen! Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid! Amen.
OPENB 7:13 Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesÍ: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom?
OPENB 7:14 En ek sÍ vir hom: My heer, u weet dit. En hy sÍ vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.
OPENB 7:15 Daarom is hulle voor die troon van God en dien Hom dag en nag in sy tempel; en Hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan.
OPENB 7:16 Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hÍ nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie;
OPENB 7:17 want die Lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oŽ afvee.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500