South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Psalms 103

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PSALMS 103:1 'n Psalm van Dawid. Loof die HERE, o my siel, en alles wat binne-in my is, sy heilige Naam!
PSALMS 103:2 Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!
PSALMS 103:3 Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees,
PSALMS 103:4 wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede,
PSALMS 103:5 wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos diť van 'n arend.
PSALMS 103:6 Die HERE doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word.
PSALMS 103:7 Hy het aan Moses sy weŽ bekend gemaak, aan die kinders van Israel sy dade.
PSALMS 103:8 Barmhartig en genadig is die HERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.
PSALMS 103:9 Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie.
PSALMS 103:10 Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie.
PSALMS 103:11 Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees.
PSALMS 103:12 So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.
PSALMS 103:13 Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.
PSALMS 103:14 Want Hy, Hy weet watter maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is.
PSALMS 103:15 Die mens- soos die gras is sy dae; soos 'n blom van die veld, so bloei hy.
PSALMS 103:16 As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie.
PSALMS 103:17 Maar die goedertierenheid van die HERE is van ewigheid tot ewigheid oor die wat Hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders,
PSALMS 103:18 vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om diť te doen.
PSALMS 103:19 Die HERE het sy troon in die hemel gevestig, en sy koninkryk heers oor alles.
PSALMS 103:20 Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!
PSALMS 103:21 Loof die HERE, al sy leŽrskare, sy dienaars wat sy welbehae doen!
PSALMS 103:22 Loof die HERE, al sy werke, op al die plekke van sy heerskappy! Loof die HERE, o my siel!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500