South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Psalms 108

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PSALMS 108:1 'n Lied. 'n Psalm van Dawid.
PSALMS 108:2 My hart is gerus, o God! Ek wil sing en psalmsing, ja, ook my eer.
PSALMS 108:3 Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak.
PSALMS 108:4 Ek wil U loof onder die volke, o HERE, en psalmsing tot u eer, onder die nasies;
PSALMS 108:5 want u goedertierenheid is groot bo die hemel uit en u trou tot by die wolke.
PSALMS 108:6 Verhef U bo die hemele, o God, en u heerlikheid bo die hele aarde!
PSALMS 108:7 Dat u bemindes gered kan word- verlos deur u regterhand en verhoor ons!
PSALMS 108:8 God het gespreek in sy heiligdom: Ek wil jubel, Ek wil Sigem verdeel en die dal van Sukkot afmeet.
PSALMS 108:9 Gílead is myne, Manasse is myne, en Efraim is die beskutting van my hoof; Juda is my veldheerstaf.
PSALMS 108:10 Moab is my waskom; op Edom werp Ek my skoen; oor Filistéa jubel Ek.
PSALMS 108:11 Wie sal my bring in die versterkte stad? Wie lei my tot in Edom?
PSALMS 108:12 Het U, o God, ons nie verwerp nie? En U trek nie uit, o God, saam met ons leërs nie.
PSALMS 108:13 Gee ons hulp teen die vyand, want die mens se hulp is vergeefse moeite.
PSALMS 108:14 In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500