South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Psalms 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PSALMS 19:1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.
PSALMS 19:2 Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande.
PSALMS 19:3 Die een dag stort vir die ander 'n boodskap uit, en die een nag kondig vir die ander kennis aan:
PSALMS 19:4 daar is geen spraak en daar is geen woorde nie- onhoorbaar is hulle stem.
PSALMS 19:5 Hulle meetsnoer gaan uit oor die hele aarde, en hulle woorde tot by die einde van die wreld. Vir die son het Hy daarin 'n tent gemaak;
PSALMS 19:6 en di is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer; hy is bly soos 'n held om die pad te loop.
PSALMS 19:7 Sy uitgang is van die einde van die hemel af, en sy omloop tot by die eindes daarvan, en niks is verborge vir sy hitte nie.
PSALMS 19:8 Die wet van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel; die getuienis van die HERE is gewis: dit gee wysheid aan die eenvoudige.
PSALMS 19:9 Die bevele van die HERE is reg: hulle verbly die hart; die gebod van die HERE is suiwer: dit verlig die o.
PSALMS 19:10 Die vrees van die HERE is rein: dit bestaan tot in ewigheid; die verordeninge van die HERE is waarheid- tesame is hulle regverdig.
PSALMS 19:11 Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud; en soeter as heuning en heuningstroop.
PSALMS 19:12 Ook word u kneg daardeur gewaarsku; in die onderhouding daarvan is groot loon.
PSALMS 19:13 Die afdwalinge-wie bemerk hulle? Spreek my vry van die wat verborge is.
PSALMS 19:14 Hou u kneg ook terug van moedswillige sondes; laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding.
PSALMS 19:15 Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500