South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Psalms 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PSALMS 31:1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.
PSALMS 31:2 By U, o HERE, skuil ek; laat my nooit beskaamd staan nie. Bevry my deur u geregtigheid.
PSALMS 31:3 Neig u oor tot my, red my gou; wees vir my 'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om my te verlos.
PSALMS 31:4 Want U is my rots en my bergvesting; en om u Naam ontwil sal U my lei en my bestuur.
PSALMS 31:5 U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug.
PSALMS 31:6 In u hand gee ek my gees oor; U het my verlos, HERE, God van trou.
PSALMS 31:7 Ek haat die wat nietige afgode vereer, maar k vertrou op die HERE.
PSALMS 31:8 Ek wil juig en bly wees in u goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my siel in die benoudhede geken het
PSALMS 31:9 en my nie oorgelewer het in die hand van die vyand nie; U het my voete op vrye grond laat staan.
PSALMS 31:10 Wees my genadig, HERE, want ek is benoud; van verdriet het my oog mat geword, my siel en my liggaam.
PSALMS 31:11 Want my lewe kwyn weg van kommer en my jare van gesug; my krag struikel deur my ongeregtigheid, en my gebeente teer uit.
PSALMS 31:12 Vanwe al my testanders het ek 'n voorwerp van smaad geword, ja, grootliks vir my bure, en 'n voorwerp van skrik vir my bekendes; die wat my op straat sien, vlug weg van my af.
PSALMS 31:13 Ek is vergeet uit die hart, soos 'n dooie; ek het geword soos 'n ding wat l en vergaan.
PSALMS 31:14 Want ek het die skindertaal van baie gehoor- skrik rondom! - terwyl hulle saam raad hou teen my; hulle is van plan om my lewe te neem.
PSALMS 31:15 Maar k vertrou op U, o HERE! Ek s: U is my God.
PSALMS 31:16 My tye is in u hand; red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers.
PSALMS 31:17 Laat u aangesig skyn oor u kneg, verlos my deur u goedertierenheid.
PSALMS 31:18 HERE, laat my nie beskaamd staan nie, want ek roep U aan; laat die goddelose beskaamd staan, laat hulle verstom in die doderyk!
PSALMS 31:19 Laat die valse lippe stom word wat in trotsheid en veragting onbeskaamd spreek teen die regverdige.
PSALMS 31:20 o, Hoe groot is u goedheid wat U weggel het vir die wat U vrees, wat U uitgewerk het vir die wat by U skuil, in teenwoordigheid van die mensekinders!
PSALMS 31:21 U verberg hulle in die skuilplek van u aangesig vir die samesweringe van mense; U steek hulle weg in 'n hut vir die twis van die tonge.
PSALMS 31:22 Geloofd sy die HERE, want Hy het sy goedertierenheid aan my wonderbaar gemaak, in 'n vaste stad.
PSALMS 31:23 Ek tog het in my angs ges: Ek het verdwyn, weg van u o; nogtans het U die stem van my smekinge gehoor toe ek U aangeroep het om hulp.
PSALMS 31:24 Julle moet die HERE liefh, al sy gunsgenote! Die HERE bewaar die getroues en vergeld hom oorvloedig wat trots handel.
PSALMS 31:25 Wees sterk, en laat julle hart sterk wees, almal wat op die HERE wag!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500