South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Psalms 44

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PSALMS 44:1 Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. 'n Onderwysing.
PSALMS 44:2 o God, met ons ore het ons dit gehoor, ons vaders het ons dit vertel: 'n werk het U gedoen in hulle dae, in die dae van die voortyd.
PSALMS 44:3 U self het met u hand nasies verdrywe, maar hķlle geplant; U het volke kwaad aangedoen, hulle daarenteen laat uitspruit.
PSALMS 44:4 Want hulle het die land nie deur hul swaard in besit geneem nie, en hul arm het hulle nie die oorwinning gegee nie, maar u regterhand en u arm en die lig van u aangesig, omdat U 'n welbehae in hulle gehad het.
PSALMS 44:5 U self is my Koning, o God! Gebied die oorwinninge van Jakob.
PSALMS 44:6 Deur U sal ons ons teŽstanders omstoot; in u Naam sal ons hulle vertrap wat teen ons opstaan.
PSALMS 44:7 Want ek vertrou nie op my boog nie, en my swaard sal my die oorwinning nie gee nie;
PSALMS 44:8 maar U het ons verlos van ons teŽstanders en ons haters beskaamd gemaak.
PSALMS 44:9 In God roem ons die hele dag, en u Naam sal ons loof tot in ewigheid. Sela.
PSALMS 44:10 En tog het U ons verstoot en tot skande gemaak, en U trek nie saam met ons leŽrs uit nie.
PSALMS 44:11 U laat ons agteruitwyk vir die teŽstander, en ons haters plunder na hartelus.
PSALMS 44:12 U gee ons oor soos slagvee, en U het ons onder die nasies verstrooi.
PSALMS 44:13 U verkoop u volk vir niks en het nie baie verdien deur hulle koopprys nie.
PSALMS 44:14 U maak ons 'n smaad vir ons bure, 'n spot en beskimping vir die wat rondom ons is.
PSALMS 44:15 U maak ons 'n spreekwoord onder die nasies, 'n hoofskudding onder die volke.
PSALMS 44:16 My skande is die hele dag voor my, en die skaamte van my aangesig oordek my;
PSALMS 44:17 weens die stem van die smader en lasteraar, weens die blik van die vyand en wraakgierige.
PSALMS 44:18 Dit alles het oor ons gekom, en tog het ons U nie vergeet en nie bedrieglik gehandel teen u verbond nie.
PSALMS 44:19 Ons hart het nie agteruitgewyk nie, en ons gange het van u pad nie afgebuig nie,
PSALMS 44:20 alhoewel U ons verbrysel het in 'n plek van jakkalse en ons met 'n doodskaduwee oordek.
PSALMS 44:21 As ons die Naam van onse God vergeet het en ons hande uitgebrei het na 'n vreemde god-
PSALMS 44:22 sou God dit nie naspeur nie? Want Hy ken die geheime van die hart.
PSALMS 44:23 Maar om U ontwil word ons die hele dag gedood; ons word gereken as slagskape.
PSALMS 44:24 Ontwaak! Waarom slaap U, Here? Word tog wakker! Verstoot nie vir ewig nie!
PSALMS 44:25 Waarom verberg U u aangesig, vergeet U ons ellende en ons verdrukking?
PSALMS 44:26 Want ons siel is in die stof neergebuig; ons buik kleef aan die aarde.
PSALMS 44:27 Staan op tot ons hulp en verlos ons om u goedertierenheid ontwil!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500