South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Psalms 57

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PSALMS 57:1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "Moenie verwoes nie." Van Dawid. 'n Gedig, toe hy vir Saul in die spelonk gevlug het. (57:2 Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U het my siel geskuil, en in die skaduwee van u vleuels sal ek skuil totdat die onheil verbygegaan het.
PSALMS 57:2
PSALMS 57:3 Ek roep God, die Allerhoogste, aan, God wat dit vir my voleindig.
PSALMS 57:4 Hy sal uit die hemel stuur en my verlos terwyl hy wat my vertrap, my smaadheid aandoen. Sela. God sal sy goedertierenheid en sy trou stuur.
PSALMS 57:5 k moet onder leeus l, wraakgieriges, mensekinders wie se tande spiese en pyle is, en wie se tong 'n skerp swaard is.
PSALMS 57:6 Verhef U bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde!
PSALMS 57:7 Hulle het 'n net gespan vir my voetstappe, hulle het my siel neergebuig; hulle het 'n kuil voor my gegrawe, hulle val daar binne-in. Sela.
PSALMS 57:8 My hart is gerus, o God, my hart is gerus; ek wil sing en psalmsing.
PSALMS 57:9 Waak op, my eer! Waak op, harp en siter! Ek wil die dageraad wakker maak!
PSALMS 57:10 Ek wil U loof onder die volke, o Here, psalmsing tot u eer onder die nasies.
PSALMS 57:11 Want u goedertierenheid is groot tot by die hemele en u trou tot by die wolke.
PSALMS 57:12 Verhef U bo die hemele, o God, u heerlikheid bo die hele aarde!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500