South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Psalms 71

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PSALMS 71:1 By U, o HERE, skuil ek: laat my nie vir altyd beskaamd staan nie!
PSALMS 71:2 Red my deur u geregtigheid en bevry my; neig u oor tot my en verlos my!
PSALMS 71:3 Wees vir my 'n rots om in te woon, om gedurig in te gaan; U wat bevel gegee het om my te verlos, want U is my rots en my bergvesting.
PSALMS 71:4 My God, red my uit die hand van die goddelose, uit die mag van hom wat onreg doen, en van die geweldenaar.
PSALMS 71:5 Want U is my verwagting, Here HERE, my vertroue van my jeug af.
PSALMS 71:6 Op U het ek gesteun van die geboorte af, van die moederskoot af is U my bevryder; oor U is my lof altyddeur.
PSALMS 71:7 Ek was vir baie soos 'n wonder; maar U is my magtige toevlug.
PSALMS 71:8 My mond is vol van u lof, die hele dag van u roem.
PSALMS 71:9 Verwerp my nie in die tyd van die ouderdom nie, verlaat my nie as my krag gedaan is nie.
PSALMS 71:10 Want my vyande praat van my, en die wat op my lewe loer, hou saam raad
PSALMS 71:11 en s: God het hom verlaat; agtervolg en gryp hom, want daar is geen redder nie!
PSALMS 71:12 o God, wees nie ver van my af nie; my God, maak tog gou om my te help!
PSALMS 71:13 Laat hulle wat my as vyand behandel, beskaamd staan, verteer word; laat hulle wat my ongeluk soek, hulleself toedraai in smaad en skande.
PSALMS 71:14 Maar k sal altyddeur hoop en al u lof vermeerder.
PSALMS 71:15 My mond sal u geregtigheid vertel, die hele dag u heil; want ek ken nie die maat daarvan nie.
PSALMS 71:16 Ek sal kom met die magtige dade van die Here HERE; ek sal u geregtigheid vermeld, di van U alleen.
PSALMS 71:17 o God, U het my geleer van my jeug af, en tot nou toe verkondig ek u wonders.
PSALMS 71:18 En ook tot die ouderdom en die grysheid toe- o God, verlaat my nie, totdat ek aan die volgende geslag u arm verkondig, aan almal wat sal kom, u mag.
PSALMS 71:19 Ook is u geregtigheid, o God, tot in die hoogte; U wat groot dinge gedoen het, o God, wie is soos U?
PSALMS 71:20 U wat my baie en bange node laat sien het, sal my weer lewend maak en my weer ophaal uit die watervloede van die aarde.
PSALMS 71:21 Vermeerder my grootheid, en wend U om en troos my.
PSALMS 71:22 So wil ek U dan ook loof met die instrument van die harp, u trou, my God! Ek wil psalmsing tot u eer op die siter, o Heilige van Israel!
PSALMS 71:23 My lippe sal jubel as ek psalmsing tot u eer, en my siel, wat U verlos het.
PSALMS 71:24 Ook sal my tong u geregtigheid die hele dag prys, want hulle het beskaamd gestaan, want hulle wat my ongeluk soek, het rooi van skaamte geword.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500