South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Psalms 79

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PSALMS 79:1 'n Psalm van Asaf. o God, heidene het gekom in u erfdeel, hulle het u heilige tempel verontreinig, Jerusalem tot puinhope gemaak.
PSALMS 79:2 Hulle het die lyke van u knegte aan die vols van die hemel tot spys gegee, die vlees van u gunsgenote aan die wilde diere van die land.
PSALMS 79:3 Hulle het hlle bloed rondom Jerusalem soos water uitgegiet sonder dat iemand hulle begrawe.
PSALMS 79:4 Ons het vir ons bure 'n smaad geword, 'n spot en beskimping vir die wat rondom ons is.
PSALMS 79:5 Hoe lank, HERE, sal U vir ewig toornig wees, sal u ywer brand soos 'n vuur?
PSALMS 79:6 Stort u grimmigheid uit oor die heidene wat U nie ken nie, en oor die koninkryke wat u Naam nie aanroep nie.
PSALMS 79:7 Want hulle het Jakob verteer en sy woning verwoes.
PSALMS 79:8 Reken ons die ongeregtighede van die voorvaders nie toe nie; laat u barmhartighede ons gou tegemoetkom, want ons is baie swak.
PSALMS 79:9 Help ons, o God van ons heil, om die eer van u Naam, en red ons en doen versoening oor ons sondes ter wille van u Naam.
PSALMS 79:10 Waarom sou die heidene s: Waar is hulle God? Laat voor ons o onder die heidene bekend word die wraak oor die vergote bloed van u knegte.
PSALMS 79:11 Laat die gesug van die gevangene voor u aangesig kom; laat die kinders van die dood oorbly na die grootheid van u arm.
PSALMS 79:12 En vergeld ons bure sewevoudig in hulle skoot die smaad waarmee hulle U, o Here, gesmaad het.
PSALMS 79:13 En ons, u volk en die skape van u weide, ons sal U vir ewig loof, van geslag tot geslag sal ons u lof vertel.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500