South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Psalms 85

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

PSALMS 85:1 Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. 'n Psalm.
PSALMS 85:2 U het, o HERE, 'n welbehae gehad in u land; die lot van Jakob het U verander.
PSALMS 85:3 U het die ongeregtigheid van u volk weggeneem, al hulle sonde bedek. Sela.
PSALMS 85:4 U het al u grimmigheid teruggetrek, U het U van die gloed van u toorn afgewend.
PSALMS 85:5 Herstel ons, o God van ons heil, en maak tot niet u grimmigheid teen ons!
PSALMS 85:6 Sal U vir ewig teen ons toornig wees, u toorn laat duur van geslag tot geslag?
PSALMS 85:7 Sal U ons nie weer lewend maak, sodat u volk in U bly kan wees nie?
PSALMS 85:8 Laat ons u goedertierenheid sien, o HERE, en gee ons u heil!
PSALMS 85:9 Ek wil hoor wat God die HERE spreek. Ja, Hy spreek vrede vir sy volk en vir sy gunsgenote; maar laat hulle nie tot dwaasheid terugkeer nie!
PSALMS 85:10 Gewis, sy heil is naby die wat Hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon.
PSALMS 85:11 Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar; geregtigheid en vrede kus mekaar.
PSALMS 85:12 Trou spruit uit die aarde en geregtigheid kyk uit die hemel neer.
PSALMS 85:13 Ook gee die HERE die goeie, en ons land lewer sy opbrings.
PSALMS 85:14 Geregtigheid gaan voor Hom uit, en dit let op die weg van sy voetstappe.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500