South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Rigters 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

RIGTERS 13:1 En toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is in die oŽ van die HERE, het die HERE hulle oorgegee in die hand van die Filistyne, veertig jaar lank.
RIGTERS 13:2 En daar was 'n man uit Sůrea, uit die geslag van die Daniete, met die naam van Manůag; en sy vrou was onvrugbaar en het geen kinders gehad nie.
RIGTERS 13:3 Maar die Engel van die HERE het aan die vrou verskyn en vir haar gesÍ: Kyk, jy is onvrugbaar en het geen kinders gehad nie, maar jy sal swanger word en 'n seun baar.
RIGTERS 13:4 Neem jou dan nou tog in ag en drink geen wyn of sterk drank nie en eet niks wat onrein is nie.
RIGTERS 13:5 Want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en geen skeermes mag op sy hoof kom nie; want die seun sal van die moederskoot af 'n nasireŽr van God wees, en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne.
RIGTERS 13:6 Daarop kom die vrou in en spreek met haar man en sÍ: 'n Man van God het na my gekom, en sy voorkoms was soos die voorkoms van die Engel van God, baie vreeslik; maar ek het Hom nie gevra waar Hy vandaan was nie, en sy naam het hy my nie meegedeel nie.
RIGTERS 13:7 Maar Hy het vir my gesÍ: Kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar; drink dan nou geen wyn of sterk drank nie, en eet niks wat onrein is nie; want die seun sal 'n nasireŽr van God wees van die moederskoot af tot die dag van sy dood toe.
RIGTERS 13:8 En Manůag het tot die HERE gebid en gesÍ: Ag, Here, laat tog die man van God wat U gestuur het, nog 'n keer na ons toe kom, dat hy ons kan leer hoe ons moet maak met die seun wat gebore sal word.
RIGTERS 13:9 En God het geluister na die stem van Manůag, sodat die Engel van God nog 'n keer na die vrou gekom het terwyl sy in die veld sit en haar man Manůag nie by haar was nie.
RIGTERS 13:10 En die vrou het haastig geloop en haar man dit vertel en vir hom gesÍ: Kyk, die man het aan my verskyn wat die ander dag na my gekom het.
RIGTERS 13:11 Toe staan Manůag op en loop agter sy vrou aan, en hy kom by die man en vra hom: Is U die man wat met diť vrou gespreek het? Toe sÍ Hy: Ja.
RIGTERS 13:12 Daarop vra Manůag: As u woorde nou uitkom, wat moet die leefwyse en die werk van die seun wees?
RIGTERS 13:13 Toe sÍ die Engel van die HERE aan Manůag: Vir alles wat Ek aan die vrou gesÍ het, moet sy haar in ag neem.
RIGTERS 13:14 Van alles wat van die wingerdstok afkomstig is, mag sy nie eet nie; en geen wyn of sterk drank moet sy drink nie en niks eet wat onrein is nie; alles wat Ek haar beveel het, moet sy onderhou.
RIGTERS 13:15 Manůag sÍ aan die Engel van die HERE: Laat ons U tog ophou, dat ons 'n bokkie vir U kan berei.
RIGTERS 13:16 En die Engel van die HERE antwoord Manůag: Al hou jy My op, Ek sal nie van jou brood eet nie; maar as jy 'n brandoffer wil berei, offer dit dan aan die HERE. Want Manůag het nie geweet dat dit die Engel van die HERE was nie.
RIGTERS 13:17 Daarop vra Manůag die Engel van die HERE: Wat is u naam, dat ons U kan vereer as u woord uitkom?
RIGTERS 13:18 En die Engel van die HERE sÍ vir hom: Waarom vra jy dan na my naam terwyl hy wonderbaar is?
RIGTERS 13:19 Toe neem Manůag die bokkie en die spysoffer en offer dit op die rots aan die HERE terwyl Hy wonderbaarlik handel voor die oŽ van Manůag en sy vrou:
RIGTERS 13:20 toe die vlam van die altaar opstyg na bo, het die Engel van die HERE in die vlam van die altaar opgevaar; en Manůag en sy vrou het dit gesien en met hulle aangesig op die grond geval.
RIGTERS 13:21 En die Engel van die HERE het verder nie meer aan Manůag en sy vrou verskyn nie. Daarop bemerk Manůag dat dit die Engel van die HERE was.
RIGTERS 13:22 En Manůag sÍ vir sy vrou: Ons sal sekerlik sterwe, omdat ons God gesien het.
RIGTERS 13:23 Maar sy vrou sÍ vir hom: As die HERE ons wou laat sterwe, sou Hy nie uit ons hand 'n brandoffer en 'n spysoffer aangeneem en ons al hierdie dinge laat sien en ons nou sulke dinge laat hoor het nie.
RIGTERS 13:24 En die vrou het 'n seun gebaar en hom Simson genoem; en die kind het groot geword, en die HERE het hom geseŽn.
RIGTERS 13:25 En die Gees van die HERE het hom begin drywe in die laer van Dan tussen Sůrea en EstŠol.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500