South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Rigters 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

RIGTERS 14:1 Toe Simson afgegaan het na Timna, sien hy in Timna 'n vrou uit die dogters van die Filistyne;
RIGTERS 14:2 en hy het opgegaan en dit aan sy vader en sy moeder vertel en gesÍ: Ek het 'n vrou uit die dogters van die Filistyne in Timna gesien; neem haar dan nou as vrou vir my.
RIGTERS 14:3 Maar sy vader en sy moeder sÍ vir hom: Is daar onder die dogters van jou broers en onder my hele volk nie 'n vrou, dat jy heengaan om 'n vrou uit die Filistyne, die onbesnedenes, te neem nie? En Simson sÍ aan sy vader: Neem haar vir my, want sy geval my.
RIGTERS 14:4 Maar sy vader en sy moeder het nie geweet dat dit van die HERE kom nie; want hy het rede gesoek teen die Filistyne; in diť tyd naamlik het die Filistyne oor Israel geheers.
RIGTERS 14:5 En Simson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna; en toe hulle by die wingerde van Timna kom, storm daar 'n jong leeu brullende op hom af.
RIGTERS 14:6 Maar die Gees van die HERE het oor hom vaardig geword; en hy het dit verskeur soos 'n mens 'n bokkie verskeur sonder dat daar iets in sy hand was; maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel wat hy gedoen het nie.
RIGTERS 14:7 Toe gaan hy af en praat met die vrou; en sy het Simson geval.
RIGTERS 14:8 En 'n tyd daarna het hy teruggegaan om haar te gaan haal; en toe hy uitdraai om na die dooie leeu te kyk, was daar 'n swerm bye in die dooie liggaam van die leeu, en heuning.
RIGTERS 14:9 En hy het dit uitgehaal in sy hande en aldeur geloop en eet, en na sy vader en sy moeder gegaan en aan hulle gegee; en hulle het geŽet, maar dat hy die heuning uit die dooie liggaam van die leeu uitgehaal het, vertel hy hulle nie.
RIGTERS 14:10 Daarop gaan sy vader na die vrou toe af, en Simson het daar 'n maaltyd berei; want so het die jongmanne gewoonlik gedoen.
RIGTERS 14:11 En toe hulle hom sien, neem hulle dertig vriende om by hom te wees.
RIGTERS 14:12 En Simson sÍ aan hulle: Laat my tog vir julle 'n raaisel opgee; as julle dit vir my reg uitlÍ gedurende die sewe dae van die maaltyd en dit uitvind, dan sal ek julle dertig hemde en dertig stel klere gee;
RIGTERS 14:13 maar as julle dit vir my nie kan uitlÍ nie, dan moet jķlle my dertig hemde en dertig stel klere gee. Toe sÍ hulle vir hom: Gee maar jou raaisel op, dat ons dit hoor.
RIGTERS 14:14 En hy sÍ vir hulle: Spys het uit die eter uitgegaan, en soetigheid uit die sterke. En drie dae lank kon hulle die raaisel nie uitlÍ nie.
RIGTERS 14:15 En op die vierde dag sÍ hulle aan die vrou van Simson: Haal jou man oor dat hy die raaisel vir ons uitlÍ, anders verbrand ons jou en die huis van jou vader met vuur; het julle ons genooi om ons te berowe, of hoe?
RIGTERS 14:16 Toe huil die vrou van Simson by hom en sÍ: Jy haat my net en het my nie lief nie; jy het my volksgenote die raaisel opgegee, maar vir my het jy dit nie uitgelÍ nie. En hy antwoord haar: Kyk, vir my vader en my moeder het ek dit nie uitgelÍ nie, sou ek dit dan vir jou uitlÍ?
RIGTERS 14:17 Maar sy het die sewe dae wat hulle maaltyd geduur het, by hom gehuil; en op die sewende dag het hy dit vir haar uitgelÍ; want sy het hom gepers en so die raaisel vir haar volksgenote uitgelÍ.
RIGTERS 14:18 Daarop sÍ die manne van die stad aan hom op die sewende dag voor sonsondergang: Wat is soeter as heuning, en wat is sterker as 'n leeu? En hy antwoord hulle: As julle nie met my kalf geploeg het nie, sou julle my raaisel nie geraai het nie.
RIGTERS 14:19 En die Gees van die HERE het oor hom vaardig geword. Toe gaan hy af na Askelon en slaan dertig man van hulle dood, en neem hulle uitrustings en gee die stelle klere aan die wat die raaisel uitgelÍ het; en hy het kwaad geword en opgegaan na die huis van sy vader.
RIGTERS 14:20 En sy vriend wat as sy bruidsjonker gedien het, het die vrou van Simson gekry.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500