South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Rigters 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

RIGTERS 16:1 En Simson het na Gasa gegaan en daar 'n hoer gesien en by haar ingegaan.
RIGTERS 16:2 Toe die Gasiete die tyding kry: Simson het hier ingekom, omsingel hulle hom en lÍ hom die hele nag voor by die stadspoort, maar die hele nag het hulle hul stilgehou en gesÍ: Teen dagbreek sal ons hom doodmaak.
RIGTERS 16:3 En Simson het gelÍ tot middernag; maar teen middernag het hy opgestaan en die deure van die stadspoort en die twee deurposte gegryp en diť met grendel en al uitgeruk en op sy skouers gesit en dit opgedra na die top van die berg wat teenoor Hebron lÍ.
RIGTERS 16:4 Daarna het hy 'n vrou in die dal Sorek liefgekry, wie se naam DelŪla was.
RIGTERS 16:5 Toe kom die vorste van die Filistyne na haar op en sÍ vir haar: Haal hom oor en vind uit waardeur sy krag so groot is, en waardeur ons hom kan oorweldig en hom kan bind om hom te bedwing; dan sal ons jou elkeen elf honderd sikkels silwer gee.
RIGTERS 16:6 Toe vra DelŪla vir Simson: vertel my tog waardeur jou krag so groot is, en waarmee jy gebind kan word om jou te bedwing.
RIGTERS 16:7 En Simson sÍ vir haar: As hulle my bind met sewe vars lyne wat nie uitgedroog is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens.
RIGTERS 16:8 Daarop het die vorste van die Filistyne vir haar sewe vars lyne gebring wat nie uitgedroog was nie, en sy het hom daarmee gebind.
RIGTERS 16:9 En terwyl haar spioene in die kamer klaar sit, sÍ sy vir hom: Die Filistyne op jou, Simson! Toe verbreek hy die lyne soos 'n vlasdraad breek as dit vuur ruik; maar sy krag het nie bekend geword nie.
RIGTERS 16:10 Toe sÍ DelŪla vir Simson: Kyk, jy het my bedrieg en vir my leuens vertel; vertel my nou tog waarmee jy gebind kan word.
RIGTERS 16:11 En hy antwoord haar: As hulle my stewig vasbind met nuwe toue waarmee geen werk gedoen is nie, dan sal ek swak word en wees soos 'n ander mens.
RIGTERS 16:12 Toe het DelŪla nuwe toue geneem en hom daarmee gebind en vir hom gesÍ: Die Filistyne op jou, Simson! terwyl die spioene in die kamer klaarsit; maar hy het dit soos 'n draad van sy arms af verbreek.
RIGTERS 16:13 En DelŪla sÍ vir Simson: Tot nou toe het jy my bedrieg en vir my leuens vertel; vertel my waarmee jy gebind kan word. En hy antwoord haar: As jy die sewe haarvlegsels van my hoof met die weefsel saam invleg.
RIGTERS 16:14 Sy druk diť toe vas met die pen en sÍ vir hom: Die Filistyne op jou, Simson! En hy het wakker geword uit sy slaap en die weefpen met die weefsel uitgeruk.
RIGTERS 16:15 Toe sÍ sy vir hom: Hoe kan jy sÍ: Ek het jou lief! terwyl jou hart nie met my is nie? Drie maal het jy my nou al bedrieg en my nie meegedeel waardeur jou krag so groot is nie.
RIGTERS 16:16 En omdat sy hom met haar woorde aldae gepers en by hom aangedring het, het hy so ongeduldig geword, dat hy kon sterf.
RIGTERS 16:17 En hy het sy hele hart aan haar bekend gemaak en aan haar gesÍ: Daar het nooit 'n skeermes oor my hoof gekom nie, want ek is 'n nasireŽr van God van my moeder se skoot af: as ek geskeer sou word, sou my krag van my wyk en ek swak word en wees soos al die mense.
RIGTERS 16:18 Toe DelŪla sien dat hy sy hele hart aan haar bekend gemaak het, laat sy die vorste van die Filistyne roep en sÍ: Kom hierdie keer op, want hy het sy hele hart aan my bekend gemaak. Toe kom die vorste van die Filistyne na haar op en bring die geld met hulle saam.
RIGTERS 16:19 En sy het hom op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en die sewe haarvlegsels van sy hoof afgeskeer. En sy het begin om hom te bedwing, en sy krag het van hom gewyk.
RIGTERS 16:20 Toe sÍ sy: Die Filistyne op jou, Simson! En toe hy uit sy slaap wakker word, sÍ hy: Ek sal vry uitgaan soos die vorige kere en my losruk. Want hy het nie geweet dat die HERE van hom gewyk het nie.
RIGTERS 16:21 Daarop het die Filistyne hom gegryp en sy oŽ uitgesteek en hom afgebring na Gasa en met koperkettings gebind; en hy moes maal in die gevangenis.
RIGTERS 16:22 Maar die hare van sy hoof het weer begin groei sodra dit afgeskeer was.
RIGTERS 16:23 En die vorste van die Filistyne het vergader om 'n groot offer te bring aan hulle god Dagon en om vrolik te wees; en hulle het gesÍ: Ons god het ons vyand Simson in ons hand gegee.
RIGTERS 16:24 En toe die volk hom sien, prys hulle hul god; want hulle het gesÍ: Ons god het ons vyand en die rinneweerder van ons land, wat ook baie van ons laat sneuwel het, in ons hand gegee.
RIGTERS 16:25 En toe hulle hart vrolik was, sÍ hulle: Roep Simson, dat hy vir ons speel; en hulle het Simson uit die gevangenis geroep; en hy het voor hulle gespeel, en hulle het hom tussen die pilare laat staan.
RIGTERS 16:26 Daarop sÍ Simson aan die dienaar wat hom aan die hand hou: Laat my staan, en laat my die pilare betas waar die huis op rus, dat ek daarteen kan leun.
RIGTERS 16:27 En die huis was vol manne en vroue, en al die vorste van die Filistyne was daar, en op die dak omtrent drie duisend manne en vroue wat kyk hoe Simson speel.
RIGTERS 16:28 Toe roep Simson die HERE aan en sÍ: Here, HERE, dink tog aan my en versterk my tog net hierdie keer, o God, dat ek my oor een van my twee oŽ op die Filistyne kan wreek!
RIGTERS 16:29 En Simson slaan sy arms om die twee middelste pilare waar die huis op gerus het, die een met sy regter-- en die ander met sy linkerhand, en leun teen hulle aan.
RIGTERS 16:30 En Simson sÍ: Laat my sterwe saam met die Filistyne! En hy buig hom met krag, sodat die huis inval op die vorste en op al die mense wat daarin was. So was dan die dooies wat hy by sy sterwe gedood het, meer as die wat hy in sy lewe gedood het.
RIGTERS 16:31 Sy broers en sy hele familie het toe afgekom en hom opgeneem en opwaarts gebring en hom begrawe tussen Sůrea en EstŠol in die graf van sy vader Manůag. En hy het Israel twintig jaar lank gerig.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500