South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Sagaria 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

SAGARIA 1:1 In die agtste maand, in die tweede jaar van DarŪus, het die woord van die HERE gekom tot SagarŪa, die seun van Berťgja, die seun van Iddo, die profeet, en gesÍ:
SAGARIA 1:2 Die HERE was baie vertoornd op julle vaders.
SAGARIA 1:3 So moet jy dan aan hulle sÍ: So spreek die HERE van die leŽrskare: Keer terug na My, spreek die HERE van die leŽrskare, en Ek sal na julle terugkeer, sÍ die HERE van die leŽrskare.
SAGARIA 1:4 Moenie soos julle vaders wees nie, tot wie die vroeŽre profete geroep en gesÍ het: So sÍ die HERE van die leŽrskare: Bekeer julle tog van julle bose weŽ en julle bose werke; maar hulle het nie gehoor en na My nie geluister nie, spreek die HERE.
SAGARIA 1:5 Julle vaders--waar is hulle? En sal die profete vir ewig lewe?
SAGARIA 1:6 Maar my woorde en my insettinge wat Ek my knegte, die profete, beveel het, het dit julle vaders nie ingehaal nie, sodat hulle tot inkeer gekom en gesÍ het: Soos die HERE van die leŽrskare Hom voorgeneem het om aan ons te doen ooreenkomstig ons weŽ en ons werke, so het Hy met ons gedoen?
SAGARIA 1:7 Op die vier en twintigste dag van die elfde maand, dit is die maand Sebat, in die tweede jaar van DarŪus, het die woord van die HERE tot die profeet SagarŪa, die seun van Berťgja, die seun van Iddo, gekom en gesÍ:
SAGARIA 1:8 Ek het in die nag 'n gesig gesien--daar was 'n man wat op 'n bruin perd ry, en hy het gestaan tussen die mirtebome wat in die diepte was; en agter hom was daar bruin, vos en wit perde.
SAGARIA 1:9 Toe sÍ ek: Wat beteken dit, my heer? En die engel wat met my gespreek het, antwoord my: Ek sal jou toon wat dit beteken.
SAGARIA 1:10 En die man wat tussen die mirtebome gestaan het, het aangehef en gesÍ: Dit is hulle wat die HERE gestuur het om die aarde te deurkruis.
SAGARIA 1:11 Daarop het hulle die Engel van die HERE, wat tussen die mirtebome gestaan het, toegespreek en gesÍ: Ons het die aarde deurkruis, en kyk, die ganse aarde is stil en rustig.
SAGARIA 1:12 Daarop het die Engel van die HERE aangehef en gesÍ: HERE van die leŽrskare, hoe lank nog bly U sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda waarop U alreeds sewentig jaar vertoornd was?
SAGARIA 1:13 Toe antwoord die HERE die engel wat met my gespreek het, goeie woorde, troosvolle woorde.
SAGARIA 1:14 Daarop sÍ die engel wat met my gespreek het: Roep en sÍ: So spreek die HERE van die leŽrskare: Ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met 'n groot ywer;
SAGARIA 1:15 maar Ek is grootliks vertoornd oor die sorglose nasies wat, terwyl Ek 'n weinig vertoornd was, die onheil aangehelp het.
SAGARIA 1:16 Daarom, so sÍ die HERE: Ek wend My met ontferming tot Jerusalem; my huis sal daarin gebou word, spreek die HERE van die leŽrskare, en 'n meetsnoer oor Jerusalem gespan word.
SAGARIA 1:17 Roep verder en sÍ: So spreek die HERE van die leŽrskare: My stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en die HERE sal Sion weer vertroos, en Hy sal Jerusalem weer verkies.
SAGARIA 1:18 En ek het my oŽ opgeslaan en gekyk--daar was vier horings.
SAGARIA 1:19 Toe sÍ ek aan die engel wat met my gespreek het: Wat beteken dit? En hy antwoord my: Dit is die horings wat Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het.
SAGARIA 1:20 Daarop toon die HERE my vier smede.
SAGARIA 1:21 Toe sÍ ek: Wat kom hulle maak? En Hy antwoord en sÍ: Dit is die horings wat Juda sů verstrooi het dat niemand sy hoof opgehef het nie; maar hierdie manne het gekom om hulle skrik aan te jaag, om die horings van die nasies neer te werp wat die horing teen die land van Juda opgesteek het om dit te verstrooi.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500