South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Sagaria 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

SAGARIA 10:1 Bid tot die HERE om reŽn in die tyd van die laat reŽns; die HERE maak die weerligte, en Hy sal aan hulle 'n stortreŽn gee, plante op die veld aan iedereen.
SAGARIA 10:2 Want die huisgode spreek bedrog, en die waarsÍers sien leuens en verkondig nietige drome, hulle troos met wind. Daarom het hulle weggeswerwe soos 'n kudde; hulle verkeer in verdrukking, omdat daar geen herder is nie.
SAGARIA 10:3 Teen die herders het my toorn ontvlam, en oor die voorbokke sal Ek besoeking bring; want die HERE van die leŽrskare gee ag op sy kudde, op die huis van Juda, en maak hulle tot sy pragtige perd in die stryd.
SAGARIA 10:4 Uit hom sal die hoeksteen, uit hom die muurpen, uit hom die strydboog, uit hom die heersers almal saam uitgaan.
SAGARIA 10:5 En hulle sal wees soos helde wat in die oorlog die modder van die strate vertrap; en hulle sal veg, want die HERE is met hulle; en die ruitery sal beskaamd uitkom.
SAGARIA 10:6 En Ek sal die huis van Juda sterk maak en aan die huis van Josef hulp verleen en hulle 'n woonplek aanwys, want Ek ontferm My oor hulle; en hulle sal wees asof Ek hulle nie verwerp het nie, want Ek is die HERE hulle God, en Ek sal hulle verhoor.
SAGARIA 10:7 En Efraim sal wees soos 'n held, en hulle hart sal vrolik wees soos deur wyn, en hulle kinders sal dit sien en hulle verbly, hulle hart sal juig in die HERE.
SAGARIA 10:8 Ek wil vir hulle fluit en hulle vergader, want Ek het hulle losgekoop; en hulle sal net so talryk wees soos tevore.
SAGARIA 10:9 En Ek sal hulle saai onder die volke, en in die verafgeleŽ streke sal hulle aan My dink; en hulle sal saam met hul kinders in die lewe bly en terugkom.
SAGARIA 10:10 En Ek sal hulle terugbring uit Egipteland en uit Assur hulle vergader en hulle na die land GŪlead en die LŪbanon bring; maar dit sal vir hulle nie voldoende wees nie.
SAGARIA 10:11 En Hy sal deur die see van benoudheid trek en die golwe in die see slaan, en al die dieptes van die Nyl sal opdroog; ook sal die trotsheid van AssŪriŽ neergewerp word, en die septer van Egipteland wyk.
SAGARIA 10:12 En Ek sal hulle sterk maak in die HERE, en hulle sal in sy Naam wandel, spreek die HERE.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500