South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Sagaria 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

SAGARIA 11:1 Open jou deure, o LŪbanon, sodat vuur jou sederbome verteer!
SAGARIA 11:2 Huil, o sipres, omdat die seder geval het, omdat die pragtige bome verwoes is! Huil, eike van Basan, omdat die ontoeganklike woud afgekap is.
SAGARIA 11:3 Hoor! die gejammer van die herders, want hulle heerlikheid is verwoes. Hoor! die geknor van die jong leeus, want die pronkbosse van die Jordaan is verwoes.
SAGARIA 11:4 So sÍ die HERE my God: Wees herder van die slagskape--
SAGARIA 11:5 hulle kopers maak hulle dood, sonder om skuldig te voel; hulle verkopers sÍ: Geloofd sy die HERE; ek word ryk! En hulle herders het geen medelyde met hulle nie.
SAGARIA 11:6 Want Ek sal met die inwoners van die land geen medelyde meer hÍ nie, spreek die HERE; maar kyk, Ek gaan die mense oorlewer, elkeen in die hand van sy naaste en in die hand van sy koning; en hulle sal die land verwoes, en Ek sal uit hulle hand nie red nie.
SAGARIA 11:7 En ek het die slagskape--waarlik ellendige skape! --opgepas; en ek het vir my twee stawe geneem. Die een het ek genoem: Lieflikheid, en die ander het ek genoem: Samebinding; en ek het die skape opgepas.
SAGARIA 11:8 En ek het die drie herders in een maand vernietig. Toe het my siel ongeduldig geword oor hulle, terwyl hulle siel ook van my afkerig geword het.
SAGARIA 11:9 Daarop het ek gesÍ: Ek wil julle nie meer oppas nie--wat sterwend is, laat sterwe; en wat verlore gaan, laat verlore wees, en laat die wat oorbly, mekaar se vleis verslind!
SAGARIA 11:10 Toe het ek my staf Lieflikheid geneem en dit verbreek, om my verbond wat ek met al die volke gesluit het, te verbreek.
SAGARIA 11:11 En dit is op diť dag verbreek. En so het die ellendiges onder die skape wat op my ag gegee het, bemerk dat dit 'n woord van die HERE was.
SAGARIA 11:12 Daarop sÍ ek vir hulle: As dit goed is in julle oŽ, gee dan my loon; en so nie, laat dit dan staan. Toe het hulle my loon afgeweeg: dertig sikkels silwer.
SAGARIA 11:13 Hierop sÍ die HERE vir my: Gooi dit vir die pottebakker--die heerlike prys waarmee Ek deur hulle gewaardeer is! En ek het die dertig sikkels silwer geneem en dit in die huis van die HERE vir die pottebakker gegooi.
SAGARIA 11:14 Toe het ek my tweede staf, Samebinding, verbreek, om die broederskap tussen Juda en Israel te verbreek.
SAGARIA 11:15 Daarop sÍ die HERE vir my: Neem weer vir jou die gereedskap van 'n herder, van 'n dwase.
SAGARIA 11:16 Want kyk, Ek sal 'n herder verwek in die land; na wat verlore is, sal hy nie omkyk nie; wat verstrooi is, nie opsoek nie; en wat gebroke is, nie genees nie; en wat nog regop staan, nie versorg nie. Maar die vleis van die vettes sal hy eet en selfs hulle kloue afruk.
SAGARIA 11:17 Wee die slegte herder wat die skape in die steek laat! Mag die swaard sy arm tref en sy regteroog! Mag sy arm heeltemal verdor en sy regteroog heeltemal verduister word!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500