South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Sagaria 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

SAGARIA 12:1 Godspraak. Die woord van die HERE oor Israel. Die HERE spreek, wat die hemele uitsprei en die aarde grondves en die gees van die mens in sy binneste formeer:
SAGARIA 12:2 Kyk, Ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelming, en ook teen Juda sal dit wees tydens die beleŽring teen Jerusalem.
SAGARIA 12:3 En in diť dag maak Ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke: elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seer maak; en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word.
SAGARIA 12:4 In diť dag, spreek die HERE, sal Ek al die perde met verwarring slaan en hulle ruiters met waansin; maar oor die huis van Juda sal Ek my oŽ oophou, terwyl Ek al die perde van die volke met blindheid slaan.
SAGARIA 12:5 Dan sal die stamhoofde van Juda in hulle hart sÍ: Die inwoners van Jerusalem is vir my 'n sterkte deur die HERE van die leŽrskare, hulle God.
SAGARIA 12:6 In diť dag sal Ek die stamhoofde van Juda maak soos 'n pan met vuur onder 'n hoop hout en soos 'n brandende fakkel onder gerwe--hulle sal regs en links al die volke rondom verteer; maar Jerusalem sal nog bewoond wees op sy plek in Jerusalem.
SAGARIA 12:7 En die HERE sal eers die tente van Juda verlos, sodat die roem van die huis van Dawid en die roem van die inwoners van Jerusalem diť van Juda nie sal oortref nie.
SAGARIA 12:8 In diť dag sal die HERE die inwoners van Jerusalem rondom beskut, en die struikelende onder hulle sal in diť dag wees soos Dawid, en die huis van Dawid soos 'n hemelse wese, soos die Engel van die HERE voor hulle uit.
SAGARIA 12:9 Ook sal Ek in diť dag daarna soek om al die nasies wat teen Jerusalem aankom, te verdelg.
SAGARIA 12:10 Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor Hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor Hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind.
SAGARIA 12:11 In diť dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem, soos die rouklag van Hadad-Rimmon in die laagte van Megiddo.
SAGARIA 12:12 En die land sal rouklaag by geslagte, elke geslag afsonderlik; die geslag van die huis van Dawid afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik; die geslag van die huis van Natan afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik;
SAGARIA 12:13 die geslag van die huis van Levi afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik; die geslag van SŪmeÔ afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik.
SAGARIA 12:14 Al die ander geslagte--elke geslag afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500