South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Sagaria 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

SAGARIA 8:1 En die woord van die HERE van die leŽrskare het gekom en gesÍ:
SAGARIA 8:2 So spreek die HERE van die leŽrskare: Ek ywer oor Sion met 'n groot ywer, ja, Ek ywer met groot grimmigheid daarvoor.
SAGARIA 8:3 So sÍ die HERE: Ek keer terug na Sion en sal midde-in Jerusalem woon; en Jerusalem sal genoem word: Die stad van trou, en die berg van die HERE van die leŽrskare: Die heilige berg.
SAGARIA 8:4 So sÍ die HERE van die leŽrskare: Daar sal weer ou manne en ou vroue op die pleine van Jerusalem sit--elkeen met sy stok in sy hand vanweŽ die veelheid van hulle dae.
SAGARIA 8:5 En die pleine van die stad sal vol wees van seuntjies en dogtertjies wat op die pleine daarvan speel.
SAGARIA 8:6 So sÍ die HERE van die leŽrskare: As dit te wonderbaar is in die oŽ van die oorblyfsel van hierdie volk in diť dae, sal dit ook in my oŽ te wonderbaar wees? spreek die HERE van die leŽrskare.
SAGARIA 8:7 So sÍ die HERE van die leŽrskare: Kyk, Ek gaan my volk verlos uit die land van die ooste en uit die land van die weste
SAGARIA 8:8 en hulle aanbring; en hulle sal midde-in Jerusalem woon. Dan sal hulle vir My 'n volk wees, en …k sal vir hulle 'n God wees, in trou en geregtigheid.
SAGARIA 8:9 So sÍ die HERE van die leŽrskare: Laat julle hande sterk wees, julle wat in hierdie dae sulke woorde gehoor het uit die mond van die profete op die dag toe die fondament gelÍ is van die huis van die HERE van die leŽrskare, die tempel, om gebou te word.
SAGARIA 8:10 Want vůůr hierdie dae het die mense geen loon getrek nie, ook vir die diere was daar geen loon nie; en vir die wat uit-- en ingaan, was daar weens die teŽstander geen veiligheid nie; want Ek het al die mense die een teen die ander losgelaat.
SAGARIA 8:11 Maar nou sal Ek vir die oorblyfsel van hierdie volk nie wees soos in vroeŽr dae nie, spreek die HERE van die leŽrskare.
SAGARIA 8:12 Want die saad van vrede, die wingerdstok, sal sy vrug gee, en die aarde sy opbrings lewer, en die hemel sal sy dou skenk; en die oorblyfsel van hierdie volk sal Ek al hierdie dinge laat beŽrwe.
SAGARIA 8:13 En soos julle 'n vloek gewees het onder die nasies, o huis van Juda en huis van Israel, so sal Ek julle verlos, dat julle 'n seŽn kan wees. Wees nie bevrees nie, laat julle hande sterk wees.
SAGARIA 8:14 Want so sÍ die HERE van die leŽrskare: Soos Ek My voorgeneem het om julle kwaad aan te doen, toe julle vaders My vertoorn het, sÍ die HERE van die leŽrskare, en Ek daar geen berou van gehad het nie--
SAGARIA 8:15 so het Ek My weer voorgeneem om in hierdie dae goed te doen aan Jerusalem en die huis van Juda. Wees nie bevrees nie.
SAGARIA 8:16 Dit is die dinge wat julle moet doen: Spreek die waarheid met mekaar; beoefen waarheid en 'n regspraak van vrede in julle poorte!
SAGARIA 8:17 En julle moet nie mekaar se onheil in jul hart versin nie, en nie die valse eed liefhÍ nie. Want dit alles haat Ek, spreek die HERE.
SAGARIA 8:18 En die woord van die HERE van die leŽrskare het tot my gekom en gesÍ:
SAGARIA 8:19 So sÍ die HERE van die leŽrskare: Die vasdag in die vierde en die vasdag in die vyfde en die vasdag in die sewende en die vasdag in die tiende maand moet vir die huis van Juda 'n vreugde en blydskap wees en vrolike feestye, maar julle moet die waarheid en die vrede liefhÍ.
SAGARIA 8:20 So sÍ die HERE van die leŽrskare: Nog sal volke aankom en die inwoners van baie stede.
SAGARIA 8:21 En die inwoners van die een stad sal gaan na die ander en sÍ: Kom, laat ons heengaan om die aangesig van die HERE om genade te smeek en die HERE van die leŽrskare te soek. Ek wil ook gaan!
SAGARIA 8:22 So sal dan baie volke en magtige nasies kom om die HERE van die leŽrskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die HERE om genade te smeek.
SAGARIA 8:23 So sÍ die HERE van die leŽrskare: In diť dae sal tien man uit al die tale van die nasies die slip van 'n Joodse man gryp en dit vashou en sÍ: Ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500