South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Sefanja 1

[1] [2] [3]

SEFANJA 1:1 Die woord van die HERE wat gekom het tot Sefnja, die seun van Kusi, die seun van Gedlja, die seun van Amrja, die seun van Hiska, in die dae van Josa, die seun van Amon, koning van Juda.
SEFANJA 1:2 Saamskraap, wegraap sal Ek alles van die aardbodem af weg, spreek die HERE.
SEFANJA 1:3 Ek sal wegraap mense en diere, Ek sal wegraap die vols van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose, ja, Ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die HERE.
SEFANJA 1:4 En Ek sal my hand uitstrek teen Juda en teen al die inwoners van Jerusalem; Ek sal ook uit hierdie plek uitroei wat van Bal oorgebly het, die naam van die afgodsdienaars saam met die priesters;
SEFANJA 1:5 en die wat op die dakke die ler van die hemel aanbid; en die aanbidders wat by die HERE sweer en sweer by Milkom.
SEFANJA 1:6 Ook die wat van die HERE afvallig word en wat die HERE nie soek en Hom nie raadpleeg nie.
SEFANJA 1:7 Swyg voor die Here HERE! Want die dag van die HERE is naby; want die HERE het 'n offer berei, sy gaste geheilig.
SEFANJA 1:8 En op die dag van die offer van die HERE sal Ek besoeking doen oor die vorste en die prinse en oor almal wat uitlandse klere dra.
SEFANJA 1:9 Ek sal ook op di dag besoeking doen oor almal wat oor die drumpel spring, wat die huis van hulle here vul met geweld en bedrog.
SEFANJA 1:10 En op di dag, spreek die HERE--hoor! 'n geskreeu van die Vispoort af en 'n gehuil van die Nuwe Stad af en 'n groot gekraak van die heuwels af!
SEFANJA 1:11 Huil, o inwoners van die Vysel! want al die koopmans gaan te gronde, almal wat geld afweeg, word uitgeroei.
SEFANJA 1:12 En in di tyd sal Ek Jerusalem met lanterns deursoek en besoeking doen oor die manne wat dik geword het op hulle afsaksel, wat in hulle hart s: Die HERE doen geen goed en Hy doen geen kwaad nie.
SEFANJA 1:13 En hulle rykdom sal geplunder word, en hulle huise verwoes word; en as hulle huise bou, sal hulle dit nie bewoon nie; en as hulle wingerde plant, sal hulle die wyn daarvan nie drink nie.
SEFANJA 1:14 Naby is die groot dag van die HERE, naby en baie haastig. Hoor! die dag van die HERE! Bitterlik skreeu die held daar.
SEFANJA 1:15 Di dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag,
SEFANJA 1:16 'n dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die ho hoekvestings.
SEFANJA 1:17 En Ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die HERE gesondig het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek.
SEFANJA 1:18 Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die HERE te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word; want Hy bring vernietiging, ja, 'n verskriklike, oor die inwoners van die aarde.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500