South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Spreuke van Salomo 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

SPREUKE 11:1 'n Valse weegskaal is vir die HERE 'n gruwel, maar in 'n volle gewig het Hy behae.
SPREUKE 11:2 Kom die vermetelheid, dan kom die skande, maar by die beskeidenes is wysheid.
SPREUKE 11:3 Die regskapenheid van die opregtes is vir hulle 'n leier, maar die valsheid van die ontroues vernietig hulle.
SPREUKE 11:4 Goed bring geen voordeel op die dag van die grimmigheid nie, maar geregtigheid red van die dood.
SPREUKE 11:5 Die geregtigheid van die regskapene maak sy weg gelyk, maar die goddelose val deur sy goddeloosheid.
SPREUKE 11:6 Die geregtigheid van die opregtes red hulle, maar deur hulle eie begeerlikheid word die ontroues gevang.
SPREUKE 11:7 By die dood van 'n goddelose mens gaan sy hoop tot niet, en die verwagting van die roekelose het vergaan.
SPREUKE 11:8 Word die regverdige uit die benoudheid gered, dan kom die goddelose in sy plek.
SPREUKE 11:9 Deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf, maar deur kennis word die regverdiges gered.
SPREUKE 11:10 Oor die voorspoed van die regverdiges jubel 'n stad, en as die goddelose omkom, is daar gejubel.
SPREUKE 11:11 Deur die seŽn van die opregtes kom 'n stad op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek.
SPREUKE 11:12 Die verstandelose verag sy naaste, maar 'n verstandige man bly stil.
SPREUKE 11:13 Die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak.
SPREUKE 11:14 As daar nie goeie oorleg is nie, val 'n volk; maar in die veelheid van raadgewers is redding.
SPREUKE 11:15 Baie sleg word iemand behandel as hy vir 'n ander borg gestaan het; maar hy wat haat wie die handslag gee, is veilig.
SPREUKE 11:16 'n Aanvallige vrou verkry eer, en die geweldenaars verkry rykdom.
SPREUKE 11:17 'n Man wat 'n weldaad bewys, doen goed aan sy eie siel, maar 'n wreedaard pynig sy eie vlees.
SPREUKE 11:18 Die goddelose behaal oneerlike wins, maar hy wat geregtigheid saai, 'n betroubare loon.
SPREUKE 11:19 Ware geregtigheid lei tot die lewe, maar hy wat die kwaad najaag, jaag na sy dood.
SPREUKE 11:20 Die wat verkeerd van hart is, is vir die HERE 'n gruwel; maar Hy het behae in die wat regskape van wandel is.
SPREUKE 11:21 Sekerlik, die slegte bly nie ongestraf nie; maar die geslag van regverdiges raak vry.
SPREUKE 11:22 'n Goue ring in 'n vark se snuit, so is 'n vrou wat mooi is maar sonder beleid.
SPREUKE 11:23 Die begeerte van die regverdiges is net ten goede, maar die hoop van die goddelose is 'n strafgerig van toorn.
SPREUKE 11:24 Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek.
SPREUKE 11:25 Die siel wat seŽn, word versadig; en hy wat laaf, word self ook gelaaf.
SPREUKE 11:26 Hy wat koring terughou, hom vloek die mense; maar seŽning kom op die hoof van hom wat koring verkoop.
SPREUKE 11:27 Wie die goeie nastreef, soek wat welgevallig is; maar hy wat die kwaad soek, oor hom sal dit kom.
SPREUKE 11:28 Wie op sy rykdom vertrou, diť sal val; maar die regverdiges sal soos blare uitspruit.
SPREUKE 11:29 Wie sy huis in beroering bring, sal wind erwe, en 'n dwaas word 'n slaaf van hom wat wys van hart is.
SPREUKE 11:30 Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys.
SPREUKE 11:31 As die regverdige op aarde vergelding ontvang, hoeveel te meer die goddelose en die sondaar!

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500