South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Spreuke van Salomo 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

SPREUKE 13:1 'n Wyse seun luister na die tug van die vader, maar 'n spotter hoor nie na berisping nie.
SPREUKE 13:2 Van die vrug van iemand se mond eet hy die goeie, maar die begeerte van die ontroues is 'n daad van geweld.
SPREUKE 13:3 Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang.
SPREUKE 13:4 Die siel van die luiaard begeer, en daar is niks nie, maar die siel van die vlytiges word versadig.
SPREUKE 13:5 Die regverdige haat leuentaal, maar die goddelose maak gehaat en handel skandelik.
SPREUKE 13:6 Geregtigheid bewaar die regskapene van wandel, maar goddeloosheid bring die sondaar tot 'n val.
SPREUKE 13:7 Daar is een wat hom ryk hou, en hy het glad niks nie; een wat hom arm hou, en hy het baie goed.
SPREUKE 13:8 Die losprys vir die lewe van 'n man is sy rykdom, maar die arme hoor geen dreigement nie.
SPREUKE 13:9 Die lig van die regverdige brand vrolik, maar die lamp van die goddelose gaan dood.
SPREUKE 13:10 Vermetelheid gee net getwis af; maar by die wat hulle laat raai, is wysheid.
SPREUKE 13:11 Goed wat uit niks verkry is, word minder; maar hy wat met die hand bymekaarmaak, kry altyd meer.
SPREUKE 13:12 'n Uitgestelde hoop maak die hart siek; maar 'n wens wat uitkom, is 'n lewensboom.
SPREUKE 13:13 Wie die Woord verag, moet dit ontgelde; maar hy wat die gebod vrees, ontvang vergelding.
SPREUKE 13:14 Die onderrig van die wyse is 'n fontein van die lewe, om die strikke van die dood te ontwyk.
SPREUKE 13:15 'n Goeie verstand verskaf guns, maar die weg van die ontroues is hard.
SPREUKE 13:16 Elke skrandere handel met kennis, maar die dwaas strooi sotheid rond.
SPREUKE 13:17 'n Goddelose boodskapper val in die ongeluk, maar 'n betroubare boodskapper is 'n gerusstelling.
SPREUKE 13:18 Armoede en skande is vir hom wat die tug verwerp; maar hy wat die teregwysing in ag neem, word geŽer.
SPREUKE 13:19 'n Vervulde wens is soet vir die siel, maar om af te wyk van die kwaad, is 'n gruwel vir die dwase.
SPREUKE 13:20 Gaan met die wyse om, dan word jy wys; maar hy wat met dwase verkeer, versleg. Die onheil vervolg die sondaars, maar Hy sal die regverdiges met goed vergelde.
SPREUKE 13:21
SPREUKE 13:22 'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoŽ van die sondaar word vir die regverdige weggebÍre.
SPREUKE 13:23 Die braakland van die armes lewer oorvloedig spys op, maar daar is wat deur ongeregtigheid verlore gaan.
SPREUKE 13:24 Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging.
SPREUKE 13:25 Die regverdige eet totdat hy versadig is; maar die maag van die goddelose ly gebrek.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500