South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Spreuke van Salomo 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

SPREUKE 15:1 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom.
SPREUKE 15:2 Die tong van die wyse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwase laat sotheid uitborrel.
SPREUKE 15:3 Op elke plek is die oŽ van die HERE, en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies.
SPREUKE 15:4 Sagtheid van tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin is verbreking in die gees.
SPREUKE 15:5 Die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die teregwysing ag gee, word wys.
SPREUKE 15:6 In die huis van die regverdige is 'n groot skat, maar in die inkomste van die goddelose is verwarring.
SPREUKE 15:7 Die lippe van die wyse strooi kennis uit, maar die hart van die dwase is nie reg nie.
SPREUKE 15:8 Die offer van die goddelose is vir die HERE 'n gruwel, maar die gebed van die opregtes is Hom welgevallig.
SPREUKE 15:9 Die wandel van die goddelose is vir die HERE 'n gruwel, maar hom wat geregtigheid najaag, het Hy lief.
SPREUKE 15:10 'n Strenge tugtiging is daar vir hom wat die pad verlaat; hy wat die teregwysing haat, sal sterwe.
SPREUKE 15:11 Die doderyk en die plek van vertering lÍ oop voor die HERE, hoeveel te meer die harte van die mensekinders!
SPREUKE 15:12 Die spotter hou nie daarvan dat 'n mens hom bestraf nie, hy gaan nie na die wyse toe nie.
SPREUKE 15:13 'n Vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig.
SPREUKE 15:14 Die hart van die verstandige soek na kennis, maar die mond van die dwase gaan met sotheid om.
SPREUKE 15:15 Al die dae van die bedrukte is sleg, maar die vrolike van hart het gedurigdeur fees.
SPREUKE 15:16 Liewer 'n bietjie in die vrees van die HERE, as 'n groot skat en onrus daarby.
SPREUKE 15:17 Liewer 'n porsie groente waar liefde by is, as 'n vetgevoerde bees en haat daarby.
SPREUKE 15:18 'n Driftige man verwek twis, maar die lankmoedige laat die geskil bedaar.
SPREUKE 15:19 Die weg van die luiaard is soos 'n heining van dorings, maar die pad van die opregtes is reggemaak.
SPREUKE 15:20 'n Wyse seun verbly sy vader, maar 'n dwase mens verag sy moeder.
SPREUKE 15:21 Sotheid is 'n vreugde vir die verstandelose, maar 'n man van verstand wandel reguit.
SPREUKE 15:22 Planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand.
SPREUKE 15:23 'n Man het blydskap in die regte antwoord van sy mond, en hoe goed is 'n woord op sy tyd!
SPREUKE 15:24 Die pad van die lewe gaan vir die verstandige na bowe, sodat hy die doderyk daaronder ontwyk.
SPREUKE 15:25 Die HERE ruk die huis van die trotsaards om, maar die grenslyn van die weduwee stel Hy vas.
SPREUKE 15:26 Die planne van die slegte is vir die HERE 'n gruwel, maar vriendelike woorde is rein.
SPREUKE 15:27 Wie onregverdige wins maak, bring sy huis in beroering; maar hy wat geskenke haat, sal lewe.
SPREUKE 15:28 Die hart van die regverdige dink nŠ om te antwoord, maar die mond van die goddelose laat slegte dinge uitborrel.
SPREUKE 15:29 Die HERE is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdiges hoor Hy.
SPREUKE 15:30 Stralende oŽ verbly die hart; 'n goeie tyding maak die gebeente vet.
SPREUKE 15:31 Die oor wat na die teregwysing tot die lewe luister, sal onder die wyse vertoef.
SPREUKE 15:32 Hy wat die tug verwerp, ag sy eie lewe gering; maar hy wat na die teregwysing luister, verkry verstand.
SPREUKE 15:33 Die vrees van die HERE is die tug van die wysheid, en nederigheid gaan aan die eer vooraf.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500