South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Spreuke van Salomo 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

SPREUKE 16:1 Die planne van die hart is van die mens, maar die antwoord van die tong kom van die HERE.
SPREUKE 16:2 Al die weŽ van 'n man is suiwer in sy oŽ, maar die HERE toets die geeste.
SPREUKE 16:3 Laat jou werke aan die HERE oor, dan sal jou planne uitgevoer word.
SPREUKE 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.
SPREUKE 16:5 Elke hoogmoedige van hart is vir die HERE 'n gruwel; sekerlik, hy sal nie ongestraf bly nie.
SPREUKE 16:6 Deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die HERE wyk 'n mens af van die kwaad.
SPREUKE 16:7 As die HERE behae het in die weŽ van 'n man, dan laat Hy selfs sy vyande met hom vrede hou.
SPREUKE 16:8 Liewer 'n bietjie met geregtigheid, as 'n menigte van inkomste met onreg.
SPREUKE 16:9 Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die HERE rig sy voetstappe.
SPREUKE 16:10 Die beslissing is op die lippe van die koning; in die regspraak handel sy mond nie ontrou nie.
SPREUKE 16:11 'n Regte weegtoestel en weegskaal kom van die HERE, al die weegstene in die sak is sy werk.
SPREUKE 16:12 Dit is 'n gruwel vir konings om goddeloosheid te doen, want deur geregtigheid word die troon bevestig.
SPREUKE 16:13 Die konings het behae in regverdige lippe, en hulle het hům lief wat regte dinge spreek.
SPREUKE 16:14 Die grimmigheid van die koning is soos boodskappers van die dood, maar 'n wyse man bring dit tot bedaring.
SPREUKE 16:15 In die vriendelike blik van die koning is lewe, en sy welgevalle is soos 'n wolk van die laat reŽns.
SPREUKE 16:16 Hoeveel beter is dit om wysheid te verkry as goud, en verkiesliker om verstand te verwerf as silwer.
SPREUKE 16:17 Die gemaakte pad van die opregtes is om van die kwaad af te wyk; hy wat op sy wandel ag gee, bewaar sy lewe.
SPREUKE 16:18 Trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die val.
SPREUKE 16:19 Dit is beter om nederig van gees te wees saam met die ootmoediges as om buit te verdeel met die trotsaards.
SPREUKE 16:20 Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die HERE vertrou, is gelukkig.
SPREUKE 16:21 'n Wyse van hart word verstandig genoem, en soetheid van lippe vermeerder die lering.
SPREUKE 16:22 'n Fontein van die lewe is die verstand vir sy besitter, maar die tugtiging van die sotte is sotheid.
SPREUKE 16:23 Die hart van die wyse maak sy mond verstandig en vermeerder die lering op sy lippe.
SPREUKE 16:24 Vriendelike woorde is soos 'n heuningkoek: soet vir die siel en 'n genesing vir die gebeente.
SPREUKE 16:25 Daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weŽ van die dood.
SPREUKE 16:26 Die honger van die werksman arbei vir hom, want sy mond jaag hom aan.
SPREUKE 16:27 'n Deugniet grawe 'n kuil van onheil, en op sy lippe is soos 'n brandende vuur.
SPREUKE 16:28 'n Man van valse streke saai tweedrag, en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar.
SPREUKE 16:29 'n Man van geweld verlei sy naaste en lei hom op 'n weg wat nie goed is nie.
SPREUKE 16:30 Hy wat sy oŽ toemaak om valsheid te bedink, wat sy lippe vasknyp, het die kwaad alreeds gedoen.
SPREUKE 16:31 Grysheid is 'n sierlike kroon; dit word gevind op die weg van geregtigheid.
SPREUKE 16:32 Die lankmoedige is beter as 'n held; en hy wat sy gees beheers, as een wat 'n stad inneem.
SPREUKE 16:33 In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die HERE.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500