South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Spreuke van Salomo 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

SPREUKE 21:1 Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.
SPREUKE 21:2 Elke weg van 'n mens is reg in sy oŽ, maar die HERE toets die harte.
SPREUKE 21:3 Om geregtigheid en reg te doen, is vir die HERE verkiesliker as offers.
SPREUKE 21:4 Hoogheid van oŽ en trotsheid van hart--die glans van die goddelose is sonde.
SPREUKE 21:5 Die planne van die vlytige is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek.
SPREUKE 21:6 Die verwerwing van skatte deur 'n valse tong is 'n verwaaide asem--dodelike valstrikke.
SPREUKE 21:7 Die gewelddadigheid van die goddelose sleep hulle weg, want hulle weier om reg te doen.
SPREUKE 21:8 Gekronkeld is die weg van 'n skuldige mens; maar die reine--sy handeling is reg.
SPREUKE 21:9 Dit is beter om op die hoek van 'n dak te woon as by 'n twisgierige vrou en 'n gemeenskaplike huis.
SPREUKE 21:10 Die siel van die goddelose begeer die kwaad; sy naaste vind in sy oŽ geen genade nie.
SPREUKE 21:11 As 'n mens 'n spotter straf, word die eenvoudige bedagsaam; en as 'n mens 'n wyse onderrig, neem hy self kennis aan.
SPREUKE 21:12 Die regverdige let op die huis van die goddelose; Hy stort die goddelose in die ongeluk.
SPREUKE 21:13 Wie sy oor toestop vir die geskreeu van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie.
SPREUKE 21:14 'n Geskenk in die geheim bring die toorn tot bedaring en 'n geskenk in die skoot die heftige woede.
SPREUKE 21:15 Vreugde is dit vir die regverdige om reg te doen, maar 'n verskrikking vir die werkers van ongeregtigheid.
SPREUKE 21:16 'n Mens wat afdwaal van die pad van verstand, sal in die vergadering van die skimme rus.
SPREUKE 21:17 Wie van vrolikheid hou, is 'n man van gebrek; hy wat van wyn en olie hou, sal nie ryk word nie.
SPREUKE 21:18 Die goddelose is 'n losprys vir die regverdige, en in die plek van die opregtes kom die ontroue.
SPREUKE 21:19 Dit is beter om in 'n woeste land te woon as by 'n twisgierige vrou en ergernis.
SPREUKE 21:20 'n Kosbare skat en olie is in die woning van die regverdige, maar 'n dwase mens bring dit deur.
SPREUKE 21:21 Wie geregtigheid en weldadigheid najaag, sal die lewe, geregtigheid en eer vind.
SPREUKE 21:22 Die wyse beklim die stad van die helde en gooi die vesting neer waar dit op vertrou.
SPREUKE 21:23 Hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benoudhede.
SPREUKE 21:24 'n Vermetele, 'n trotsaard word 'n spotter genoem, een wat in oormaat van vermetelheid handel.
SPREUKE 21:25 Die begeerte van die luiaard sal hom doodmaak, want sy hande weier om te werk;
SPREUKE 21:26 die hele dag deur word daar dringend begeer, maar die regverdige gee en hou nie terug nie.
SPREUKE 21:27 Die offer van die goddelose is 'n gruwel; hoeveel te meer as hulle dit met skandelike bedoeling bring.
SPREUKE 21:28 'n Leuenagtige getuie kom om; maar 'n man wat goed toeluister, spreek vir altyd.
SPREUKE 21:29 Die goddelose trek 'n onbeskaamde gesig, maar die opregte gee aan sy weŽ die regte rigting.
SPREUKE 21:30 Daar is geen wysheid, en daar is geen verstand, en daar is geen raad teenoor die HERE nie.
SPREUKE 21:31 Die perd word reggemaak vir die dag van die geveg, maar die oorwinning is deur die HERE.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500