South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Spreuke van Salomo 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

SPREUKE 23:1 Sit jy aan om saam met 'n heerser te eet, let dan net op wat vr jou is,
SPREUKE 23:2 en sit 'n mes op jou keel as jy 'n goeie eetlus het.
SPREUKE 23:3 Moenie sy lekker ete begeer nie, want dit is bedrieglike spys.
SPREUKE 23:4 Vermoei jou nie om ryk te word nie, laat staan jou slimheid.
SPREUKE 23:5 Sou jy jou o daarop laat afvlieg? Maar weg is dit! want skielik maak dit vir hom vlerke en vlieg soos die arend na die hemel toe!
SPREUKE 23:6 Eet nie die brood van een wat afgunstig is nie, en begeer nie sy lekker ete nie.
SPREUKE 23:7 Want soos hy in sy siel bereken, so is hy; eet en drink, s hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie.
SPREUKE 23:8 Jou stukkie wat jy geet het, sal jy uitspuug; en dan het jy jou vriendelike woorde verspil.
SPREUKE 23:9 Spreek nie voor die ore van 'n dwaas nie, want hy sal die verstandigheid van jou woorde verag.
SPREUKE 23:10 Verl die ou grenslyne nie, en kom nie op die landerye van die wese nie.
SPREUKE 23:11 Want hulle Verlosser is sterk, Hy sal hulle saak teen jou verdedig.
SPREUKE 23:12 Bring jou hart na die tug en jou oor na woorde van kennis.
SPREUKE 23:13 Hou die tug nie terug van die seun nie; as jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie.
SPREUKE 23:14 Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red.
SPREUKE 23:15 My seun, as jou hart wys word, dan sal my hart hom ook verheug.
SPREUKE 23:16 En my niere sal jubel as jou lippe spreek wat reg is.
SPREUKE 23:17 Laat jou hart die sondaars nie beny nie, maar wees die hele dag in die vrees van die HERE.
SPREUKE 23:18 Waarlik, daar is 'n toekoms, en jou hoop sal nie verydel word nie.
SPREUKE 23:19 Hoor, my seun, en word wys, en rig jou hart reguit op die weg.
SPREUKE 23:20 Wees nie onder die wynsuipers nie, onder die wat as vrate hulle hart ophaal.
SPREUKE 23:21 Want 'n drinker en 'n vraat sal arm word, en slaperigheid laat stukkende klere dra.
SPREUKE 23:22 Luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie as sy oud geword het nie.
SPREUKE 23:23 Koop waarheid en verkoop dit nie, ook wysheid en tug en verstand.
SPREUKE 23:24 Die vader van 'n regverdige juig baie; en as iemand 'n wyse verwek het, dan is hy bly oor hom.
SPREUKE 23:25 Laat jou vader en jou moeder bly wees, en laat sy juig wat jou gebaar het.
SPREUKE 23:26 My seun, gee my jou hart, en laat jou o 'n welgevalle h in my we.
SPREUKE 23:27 Want 'n hoer is 'n diep kuil, en 'n ontugtige vrou is 'n nou put.
SPREUKE 23:28 Sy l ook en loer soos 'n rower en vermeerder die ontroues onder die mensdom.
SPREUKE 23:29 By wie is "Ag!"; by wie is "Wee my!"; by wie is getwis; by wie is geklaag; by wie is wonde sonder oorsaak; by wie is dofheid van o?
SPREUKE 23:30 By die wat lt opbly by die wyn, by die wat ingaan om gemengde drank te proe.
SPREUKE 23:31 Kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly nie:
SPREUKE 23:32 op die end byt dit soos 'n slang en spuug gif uit soos 'n basilisk.
SPREUKE 23:33 Jou o sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek;
SPREUKE 23:34 en jy sal wees soos een wat in die hart van die see l en soos een wat op die top van die mas l.
SPREUKE 23:35 Hulle het my geslaan, s jy dan, ek het geen pyn gevoel nie; hulle het my neergeslaan, ek het dit nie gemerk nie! (23:36) Wanneer sal ek wakker word? Dan sal ek dit weer opnuut soek.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500