South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Spreuke van Salomo 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

SPREUKE 25:1 Dit is ook spreuke van Salomo, wat die manne van HiskŪa, die koning van Juda, versamel het.
SPREUKE 25:2 Dit is die eer van God om 'n saak te verberg, maar die eer van konings om 'n saak na te speur.
SPREUKE 25:3 Die hoogte van die hemele en die diepte van die aarde en die hart van die konings is ondeurgrondelik.
SPREUKE 25:4 Verwyder jy die skuim uit die silwer, dan sal daar vir die silwersmid 'n voorwerp uitkom;
SPREUKE 25:5 verwyder die goddelose voor die koning weg, dan sal sy troon deur geregtigheid bevestig word.
SPREUKE 25:6 Pronk nie voor die koning nie, en staan nie op die plek van die grotes nie.
SPREUKE 25:7 Want dit is beter dat vir jou gesÍ word: Kom op hierheen! --as dat jy verneder word voor 'n edele wat jou oŽ gesien het.
SPREUKE 25:8 Gaan nie haastig uit om te twis nie; anders, wat sal jy ten slotte doen as jou naaste jou in die skande steek?
SPREUKE 25:9 Verdedig jou saak teen jou naaste, maar openbaar 'n ander se geheim nie,
SPREUKE 25:10 sodat een wat dit hoor, jou nie beskimp en jou slegte gerug nie ophou nie.
SPREUKE 25:11 Goue appels op versierde silwerborde, so is 'n woord op sy tyd gespreek.
SPREUKE 25:12 'n Wyse bestraffer by 'n oor wat luister, is 'n goue ring en 'n goue sieraad.
SPREUKE 25:13 Soos die verkoeling van sneeu op 'n oesdag, is 'n betroubare boodskapper vir sy senders; want hy verkwik die siel van sy heer.
SPREUKE 25:14 'n Man wat hom beroem op 'n geskenk wat hy tog nie gee nie, is soos dampe en wind waar geen reŽnbui by is nie.
SPREUKE 25:15 Deur lankmoedigheid word 'n vors oorgehaal, en 'n sagte tong verbreek die gebeente.
SPREUKE 25:16 Het jy heuning gevind, eet tot jy genoeg het, sodat jy daar nie sat van word en dit uitspuug nie.
SPREUKE 25:17 Sit jou voet selde in jou naaste se huis, sodat hy nie van jou genoeg kry en jou haat nie.
SPREUKE 25:18 'n Knopkierie en 'n swaard en 'n skerp pyl, so is 'n man wat teen sy naaste as valse getuie optree.
SPREUKE 25:19 'n Slegte tand en 'n voet wat swik, so is die vertroue op 'n ontroue in die dag van benoudheid.
SPREUKE 25:20 Soos een wat 'n kleed uittrek op 'n koue dag, soos asyn op loog, so is een wat 'n bedroefde hart met liedere verwelkom.
SPREUKE 25:21 As jou vyand honger het, gee hom brood om te eet; en as hy dors het, gee hom water om te drink.
SPREUKE 25:22 Want jy hoop gloeiende kole op sy hoof, en die HERE sal jou dit vergelde.
SPREUKE 25:23 Die noordewind bring 'n reŽnbui voort, en die tong wat agteraf praat--kwaai gesigte.
SPREUKE 25:24 Om te woon op die hoek van 'n dak, is beter as by 'n twisgierige vrou en 'n gemeenskaplike huis.
SPREUKE 25:25 Koue water op 'n vermoeide siel, so is 'n goeie tyding uit 'n ver land.
SPREUKE 25:26 'n Troebel fontein en 'n vuile bron, so is die regverdige wat wankel voor die goddelose.
SPREUKE 25:27 Om baie heuning te eet, is nie goed nie, maar om swaar sake na te speur, is 'n eer.
SPREUKE 25:28 'n Afgebreekte stad sonder muur, so is 'n man wat sy gees nie kan inhou nie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500