South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

Spreuke van Salomo 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

SPREUKE 28:1 Die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is, maar die regverdiges voel hulle veilig soos 'n jong leeu.
SPREUKE 28:2 Deur die oortreding van 'n land word sy vorste baie, maar deur 'n verstandige mens met kennis is die reg duursaam.
SPREUKE 28:3 'n Man wat arm is en die armes verdruk, is soos 'n reŽn wat wegspoel en geen brood bring nie.
SPREUKE 28:4 Die wat die wet verlaat, hulle prys die goddelose; maar die wat die wet onderhou, word vererg oor hulle.
SPREUKE 28:5 Slegte mense verstaan die reg nie, maar die wat die HERE soek, verstaan alles.
SPREUKE 28:6 Die arme wat in sy regskapenheid wandel, is beter as die verkeerde wat twee paaie wil loop en daarby ryk is.
SPREUKE 28:7 Wie die wet bewaar, is 'n verstandige seun; maar hy wat met deurbringers omgaan, steek sy vader in die skande.
SPREUKE 28:8 Wie sy goed vermeerder deur rente en deur woeker, maak bymekaar vir een wat hom oor die armes sal ontferm.
SPREUKE 28:9 Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel.
SPREUKE 28:10 Wie die opregtes laat verdwaal op 'n verkeerde weg, sal self in sy eie kuil val; maar die regskapenes sal die goeie beŽrwe.
SPREUKE 28:11 'n Ryk man is wys in sy eie oŽ; maar 'n arme wat verstandig is, ondersoek hom terdeŽ.
SPREUKE 28:12 As die regverdiges juig, is die heerlikheid groot; maar as die goddelose opkom, moet die mense gesoek word.
SPREUKE 28:13 Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.
SPREUKE 28:14 Gelukkig is die mens wat gedurigdeur vrees; maar hy wat sy hart verhard, sal in die onheil val.
SPREUKE 28:15 'n Leeu wat brom, en 'n beer wat hongerig is, so is 'n goddelose wat oor 'n arm volk heers.
SPREUKE 28:16 'n Vors wat gebrek aan verstand het, is wel ryk aan afpersinge, maar die wat onregverdige wins haat, sal die dae verleng.
SPREUKE 28:17 'n Mens wat gedruk word deur die bloed van 'n mens, sal vlug tot by die graf; laat niemand hom vashou nie.
SPREUKE 28:18 Wie opreg wandel, sal gehelp word; maar hy wat verward is, wat die twee paaie betref, sal meteens val.
SPREUKE 28:19 Wie sy land bewerk, het volop brood; maar hy wat nietighede najaag, het armoede volop.
SPREUKE 28:20 'n Betroubare man is ryk aan seŽninge; maar hy wat haastig is om ryk te word, sal nie ongestraf bly nie.
SPREUKE 28:21 Om partydig te wees, is nie goed nie, want ook vir 'n stuk brood kan 'n man 'n oortreding begaan.
SPREUKE 28:22 'n Afgunstige man oorhaas hom om ryk te word, en hy weet nie dat gebrek oor hom sal kom nie.
SPREUKE 28:23 Hy wat 'n mens teregwys, sal agterna meer guns vind as hy wat vlei.
SPREUKE 28:24 Wie sy vader of sy moeder berowe, en sÍ: Dit is geen oortreding nie! --hy is 'n bondgenoot van 'n man wat verderflik handel.
SPREUKE 28:25 Die hebsugtige verwek twis; maar hy wat op die HERE vertrou, word verkwik.
SPREUKE 28:26 Wie op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas; maar hy wat in wysheid wandel, word gered.
SPREUKE 28:27 Wie aan die arme gee, sal nie gebrek ly nie; maar hy wat sy oŽ toemaak, word swaar vervloek.
SPREUKE 28:28 As die goddelose opkom, verberg die mens homself; maar as hulle omkom, word die regverdiges baie.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500