South African Bible Believer


South African Bible Believers: Afrikaans

 

DaniŽl 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

DANIňL 1:1 In die derde jaar van die regering van Jůjakim, die koning van Juda, het Nebukadnťsar, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleŽr.
DANIňL 1:2 En die Here het Jůjakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God, en hy het hulle na die land SŪnear gebring in die huis van sy god, en die voorwerpe het hy in die skathuis van sy god gebring.
DANIňL 1:3 Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel, uit die koninklike geslag sowel as uit die edeles, te bring:
DANIňL 1:4 jong seuns aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien; en om hulle die skrif en die taal van die ChaldeŽrs te leer.
DANIňL 1:5 En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het; om hulle so drie jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kan dien.
DANIňL 1:6 En onder hulle was uit die kinders van Juda: DaniŽl, HanŠnja, MŪsael en AsŠrja.
DANIňL 1:7 Maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee: DaniŽl het hy Bťltsasar genoem, en HanŠnja Sadrag, en MŪsael Mesag, en AsŠrja Abednťgo.
DANIňL 1:8 En DaniŽl het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie; daarom het hy die owerste van die hofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te verontreinig nie.
DANIňL 1:9 En God het aan DaniŽl guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars.
DANIňL 1:10 En die owerste van die hofdienaars het aan DaniŽl gesÍ: Ek vrees my heer die koning, wat julle voedsel en julle drank vasgestel het; want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as diť van die jong seuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld sou belaai?
DANIňL 1:11 Maar DaniŽl het aan die bediende gesÍ wat die owerste van die hofdienaars oor DaniŽl, HanŠnja, MŪsael en AsŠrja aangestel het:
DANIňL 1:12 Stel tog u dienaars tien dae lank op die proef, en laat hulle ons van die groente gee om te eet en water om te drink;
DANIňL 1:13 laat daarna ons voorkoms en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word; handel dan met u dienaars soos u bevinding sal wees.
DANIňL 1:14 Hy het toe na hulle geluister in hierdie saak en hulle tien dae lank op die proef gestel.
DANIňL 1:15 En aan die einde van tien dae het hulle voorkoms beter en hulle voller van vlees gelyk as al die jong seuns wat die spys van die koning geŽet het.
DANIňL 1:16 So het dan die bediende hulle spys en die wyn wat hulle moes drink, weggeneem en aan hulle groente gegee.
DANIňL 1:17 En hierdie vier jong seuns--God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee; ook het DaniŽl verstand gehad van allerhande gesigte en drome.
DANIňL 1:18 En aan die einde van die dae wat die koning vasgestel het om hulle in te bring, het die owerste van die hofdienaars hulle voor Nebukadnťsar gebring.
DANIňL 1:19 En die koning het met hulle gespreek, en onder hulle almal is daar niemand gevind soos DaniŽl, HanŠnja, MŪsael en AsŠrja nie. So het hulle dan voor die koning gedien.
DANIňL 1:20 En in enige saak van wyse insig waarin die koning hulle ondervra het, het hy bevind dat hulle al die geleerdes en besweerders in sy hele koninkryk tien maal oortref het.
DANIňL 1:21 En DaniŽl was daar tot die eerste jaar van koning Kores.

 

Created with FREE HTMLCompiler by BibleDatabase


The Fundamental Top 500